Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dywidendowe podsumowanie 35. tygodnia

Udostępnij

Dywidendowe nowiny i informacje

  • Nie 0,55 EUR, a 0,75 EUR ma trafić do akcjonariuszy IIA (IIAAV). Zarząd i Rada Nadzorcza przedstawiły wniosek dotyczący podwyższenia wysokości dywidendy za ubiegły roku. Decyzja w tej sprawie zapadnie 19 października. >>>
  • Podobnie jak w ubiegłym roku, również w bieżącym KVT (KRVITAMIN) wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy. W 2021 r. będzie to nieco mniej, bo 1,47 zł na akcję, ale biorąc pod uwagę aktualny poziom notowań, oznacza to DY w okolicach 6,4%. >>>
  • Nie była to też jedyna zaliczka na poczet dywidendy uchwalona w tym tygodniu. Dywidenda w takiej formie trafi również do akcjonariuszy SPL (SANPL). 2,16 zł na akcję zostanie wypłacone ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym. >>>
  • Zaliczkę może wypłacić także BDX (BUDIMEX). O ile zgodę wyrazi Rada Nadzorcza, do posiadaczy akcji budowlanej spółki trafi 14,9 zł na akcję. >>>
  • Z kolei zarząd K2H (K2HOLDING) zdecydował o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych. Spółka chce przeznaczyć na ten cel 11,5 mln zł. Start 4 października. >>>
  • Na koniec „Drugi powrót, czyli jaka będzie dywidenda KGHM”, gdzie wzięliśmy na warsztat niegdysiejszy symbol spółek dywidendowych GPW. Czy dywidendy KGH (KGHM) mają szanse być wyższe od tegorocznej? >>>

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły

​Co nas czeka w przyszłym tygodniu

Dzień tygodnia

Data WZA

Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy

Dzień wypłaty

Poniedziałek,

6 września

 

DPL (DROZAPOL)

 

Wtorek,

7 września

 

MNS (MENNICASK), FRO (FERRO)

 

Środa,

8 września

 

PEO (PEKAO), WOD (WODKAN)

QNT (QUANTUM), HDR (HYDROTOR)

Czwartek,

9 września

 

BGD (BIOGENED)

NTW (NETWISE)

Piątek, 

10 września

    GOP (GAMEOPS)
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+