"Naszym priorytetem jest rozwój, no ale też dbamy o naszych szanownych akcjonariuszy. W tym roku spółka K2 wypłaciła dywidendę w wysokości 1,05 zł na akcję. Teraz zaś podjęliśmy decyzję o wznowieniu skupu akcji, ponieważ uważamy, że kurs nie odzwierciedla wartości firmy" - Paweł Wujec, prezes K2H (K2HOLDING)

W materiale informacje na temat:

  • Wyników pierwszego półrocza;
  • Dywidendy i skupu akcji własnych;
  • Oczekiwań na dalszą część roku.