Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Ambry proponuje rekordową dywidendę za 2020/2021

Udostępnij

Zarząd Ambra rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,95 zł na akcję. Byłaby to najwyższe dywidenda w historii spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję zarządu.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji AMB (AMBRA) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 4,2%.

W ubiegłym akcjonariusze Ambra otrzymali dywidendę równą 0,7 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+