Projekt uchwał na najbliższe NZWZA OPN (OPONEO.PL) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu maksymalnie 500 tys. akcji własnych. Minimalna cena za akcję w ramach skupu ma być równa 40 zł, a maksymalna to 100 zł. 

"Spółka nie może w dniu obrotowym nabywać akcji własnych w liczbie większej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami na rynku regulowanym z ostatnich 20 dni obrotu, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych" - dodano w projekcie uchwały

Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 14.10.2021 r.