Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Piotr Prajsnar, Cloud: Dwukrotny wzrost sprzedaży w segmencie Data enrichment to w naszej ocenie bardzo dobry wynik

Udostępnij

CLD (CLOUD), warszawska spółka koncentrująca się na rozwoju w obszarze monetyzacji danych z internetu i Big Data, zanotowała dwukrotny wzrost sprzedaży danych w swoim strategicznym segmencie. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment w lipcu 2021 r. wzrosła o 102% r/r. Spółka począwszy od bieżącego roku regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe w cyklu miesięcznym.

Segment Data enrichment jest strategicznym obszarem dla dynamicznego rozwoju grupy Cloud Technologies. Obejmuje on monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Realizowana w jego ramach działalność polega przede wszystkim na sprzedaży anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które są wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej. Najważniejszymi odbiorcami danych są platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic, z których korzystają reklamodawcy z całego świata, a kluczowym i największym rynkiem jest USA.

- Dwukrotny wzrost sprzedaży danych w segmencie Data enrichment w lipcu w ujęciu rok do roku to w naszej ocenie bardzo dobry wynik. Analizując go należy mieć na uwadze w jaki sposób zachowywał się rynek reklamy internetowej w ubiegłym roku, wyjątkowym za sprawą pandemii. W pierwszym półroczu 2020 roku, w związku z okresem największej rynkowej niepewności, doszło do przejściowego zamrożenia budżetów marketingowych, co przełożyło się na niską bazę porównawczą i wysokie trzycyfrowe wartości wskaźnika, które prezentowaliśmy w ostatnich okresach. Poszczególne miesiące drugiego półrocza 2020 roku, w których nastąpiło wyraźne odbicie na rynku reklamy cyfrowej, stanowią już istotnie wyższą bazę porównawczą dla prezentowanego przez nas procentowo wskaźnika dynamiki wzrostu przychodów.                     W kolejnych miesiącach spodziewamy się wysokich, dwucyfrowych wzrostów, co w przełożeniu na wartości bezwzględne pozwoli nam dalej wyraźnie zwiększać wyniki kw/kw komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Segment Data enrichment cechuje się najwyższą dynamiką wzrostu przychodów i najwyższym poziomem marży, która w II kwartale 2021 roku kolejny raz zbliżyła się do poziomu 70%. Na osiąganą marżowość wpływ ma przede wszystkim wysoki udział kosztów stałych, które przy rosnących wynikach sprzedażowych pozwalają wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej i dynamicznie przekładać się na zysk segmentu oraz całej grupy Cloud Technologies.

- Nasz strategiczny segment Data enrichment, którego wskaźnik dynamiki wzrostu sprzedaży danych do kluczowych klientów w ujęciu procentowym podajemy do wiadomości w cyklu miesięcznym, odpowiada już za ponad 40% osiąganych przychodów grupy Cloud Technologies. Jeszcze mocniej kontrybuuje on do wyniku EBITDA, gdzie w samym II kwartale 2021 r. osiągnął 3,8 mln PLN czyli aż 7x więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wysoki poziom skalowalności jakim cechuje się ten segment oraz konsekwentne prowadzenie działań ukierunkowanych na jego wzrost, będzie się przekładać na kolejne pozytywne wynikowo miesiące – komentuje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy Cloud Technologies.

Cloud Technologies obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie i przetwarza ponad 100 mld anonimowych profili internautów.

Ze względu na specyfikę rynku reklamy internetowej oraz harmonogram rozliczeń z kontrahentami spółka przekazuje raporty istotnie przesunięte w czasie. Spółka każdorazowo wylicza i prezentuje wskaźnik najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca obejmowanego analizą. Wartość sprzedaży ma charakter szacunkowy i może różnić się od finalnych wyników przekazywanych w odpowiednich raportach okresowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+