Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wyniki finansowe Delko w pierwszym półroczu 2021 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij

Przychody DEL (DELKO) za pierwsze półrocze 2021 r. wyniosły 388,81 mln zł wobec 420,56 mln zł odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik na działalności operacyjnej spadł w zakończonym półroczu do 12,1 mln zł z 13,1 mln zł w porównywalnym okresie. W pierwszej połowie roku spółka odnotowała wynik netto na poziomie 10,52 mln zł w porównaniu do 10,37 mln zł osiągniętych w pierwszym półroczu 2020 r.

Poniżej pełna treść listu prezesa zarządu Delko do akcjonariuszy:

Szanowni Państwo,

Wyniki pierwszego półrocza 2021 r. Grupy Delko są bardzo dobre.

Grupa zanotowała rekordowy zysk netto w wysokości 10.517 mln zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o + 1,4%, w stosunku do 2019 wzrost wynosi + 47,3%. Jest to niewątpliwie dobra zapowiedź w kontekście oczekiwanych kwot wypłaty dywidendy za 2021 rok. Sprzedaż netto Grupy urosła w stosunku do roku 2019 o 6,3% - co jest wynikiem dobrym, ale poniżej poziomu inflacji.

W stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. mamy spadek sprzedaży, co jest zgodne z consensusem. Tego się spodziewaliśmy, gdyż pierwsze półrocze roku poprzedniego (początek COVID) charakteryzowało się nienaturalnie zwiększoną sprzedażą. Podstawowe wyniki finansowe Grupy na tle lat poprzednich wyglądają następująco (w mln zł):

Obecnie Grupa Delko funkcjonuje sprawnie i prawidłowo – jak w okresie przedcovidowym. Nie spodziewamy się żadnych negatywnych korekt w tym zakresie. Zarządy naszych spółek zależnych przewidują ostrożnie poprawę wyników w drugim półroczu br. w stosunku do pierwszego półrocza.

Równolegle - Zarząd Grupy realizuje proces dostosowawczy i naprawczy spółek dystrybucyjnych zakupionych w ostatnich latach.

W Nadchodzących miesiącach planujemy rozpoczęcie nowych projektów aktywizacji, kontynuując jednocześnie modernizację starej części Grupy w celu dopasowania modelu działalności do zmieniającego się otoczenia, w tym e-commerce, rynku parafarmaceutyków i automatyzacji rozwiązań biznesowych.

Dariusz Kawecki

Prezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus