Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Skonsolidowany zysk netto Feerum w pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 2,3 mln zł

Udostępnij

Spółka FEE (FEERUM), wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, działająca także na rynkach eksportowych, opublikowała wyniki za I półrocze 2021 roku. Przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 55 mln zł, zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,7 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,3 mln zł.

Aktualny portfel zamówień wynosi około 73,2 mln zł i obejmuje 38 umów, natomiast potencjalny portfel klientów ma wartość 234,7 mln zł, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 42,2 mln zł.

Spółka osiągnęła dodatnie wyniki finansowe na wszystkich pozycjach wynikowych. Sukcesywnie realizuje czwarty kontrakt z ukraińskim kontrahentem Epicentr K LLC, co w znaczącym stopniu przełożyło się na wyniki osiągnięte w I półroczu. Miało na nie również wpływ zintensyfikowanie sprzedaży na rynku krajowym, wywołane skróconym okresem rozpatrywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków klientów Grupy. Obniżenie obrotów I półrocza 2021 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z różnic w rozłożeniu realizacji kontraktów w czasie. Przychody roku 2021 spodziewane są osiągnąć poziom zbliżony do roku poprzedniego.

W I połowie 2021 roku eksport odpowiadał za 55,3 proc. przychodów. Wartość sprzedaży zagranicznej w tym okresie wyniosła 30,6 mln zł. Głównym rynkiem eksportowym była Ukraina (27,1 mln zł), a drugim z kolei Litwa (3,3 mln zł).

Litwa w dalszym ciągu stanowi dla nas interesujący rynek eksportowy. Podobnie jak w Polsce możemy tutaj liczyć na dopłaty unijne przy realizacji inwestycji. Potencjał tego rynku szacujemy obecnie na poziomie około 10 mln zł – mówi Daniel Janusz, prezes zarządu FEERUM S.A.

Strukturę geograficzną przychodów Grupy Feerum po I połowie 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Spółka ma w planach, a także w fazie projektowej, kolejne inwestycje na Ukrainie, której potrzeby inwestycyjne są ogromne a potencjał rynku szacowany na kilka kolejnych lat. W ujęciu długoterminowym ten rynek stanowi dla nas główny obszar zainteresowań sprzedażowych, w czym pomaga również wsparcie narzędzi oferowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Pomyślnie sfinalizowane realizacje dla Epicentr K LLC, szczególnie w zachodniej części Ukrainy, stały się wizytówką naszej firmy – mówi Daniel Janusz
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+