Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies zanotowało w sierpniu wzrost sprzedaży danych o 34% r/r

Udostępnij

CLD (CLOUD), notowana na NewConnect spółka specjalizująca się w obszarze monetyzacji danych z internetu i Big Data, odnotowała już 15-sty z rzędu wzrostowy w ujęciu rok do roku miesiąc sprzedaży danych w swoim strategicznym segmencie. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów w segmencie Data enrichment w sierpniu 2021 r. wzrosła o 34% r/r.

Segment Data enrichment jest strategicznym obszarem mającym wpływ na dynamiczny rozwój grupy Cloud Technologies. Obejmuje on monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Realizowana w jego ramach działalność polega przede wszystkim na sprzedaży anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które są następnie wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej. Najważniejszymi odbiorcami danych są platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic, z których korzystają reklamodawcy z całego świata, a kluczowym i największym rynkiem jest USA, na który spółka posiada wysoką ekspozycję.

Począwszy od bieżącego roku, Cloud Technologies regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe dla segmentu Data enrichment w cyklu miesięcznym.

- Zweryfikowany i skalowalny model biznesowy oraz rozwijane przez nas zaplecze technologii do skutecznej monetyzacji danych pozwalają nam regularnie i dynamicznie zwiększać sprzedaż. Osiągnięta w sierpniu dynamika rok do roku w ujęciu procentowym co prawda jest niższa niż w ostatnich miesiącach, ale jest to przede wszystkim efekt wysokiej bazy z ubiegłego, nietypowego roku. Po okresie niepewności związanej z pandemią w I półroczu 2020 roku, w okresie wakacyjnym nastąpiło wyraźne odmrożenie budżetów reklamowych. W tym roku widzimy już powrót do tradycyjnej sezonowości, którą cechuje niższa sprzedaż w okresie wakacyjnym i ożywienie w ostatnim kwartale. Spodziewamy się dalszych wzrostów sprzedaży – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Segment Data enrichment cechuje się najwyższą dynamiką wzrostu przychodów i najwyższym poziomem marży, która w II kwartale 2021 roku kolejny raz zbliżyła się do poziomu 70%. Na osiąganą wysoką marżowość wpływ ma przede wszystkim znaczny udział kosztów stałych, które przy rosnących wynikach sprzedażowych pozwalają wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej i dynamicznie przekładać się na zysk segmentu oraz całej grupy Cloud Technologies.

- Szybki wzrost segmentu Data enrichment był naszym kluczowym celem założonym na 2021 rok. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z tempa w jakim udaje nam się skalować ten obszar działalności Cloud Technologies, jak i wielu kanałów poprzez które wspieramy jego rozwój. Duże znaczenie dla tego segmentu ma ciągłe doskonalenie naszej autorskiej technologii DMP, która zwiększa efektywność sprzedaży danych. Wkraczamy obecnie w najlepszy z punktu sezonowości okres dla branży jakim jest IV kwartał i oczekujemy kolejnych dynamicznych wzrostów – komentuje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy Cloud Technologies.

Cloud Technologies obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie i przetwarza ponad 100 mld anonimowych profili internautów.

Ze względu na specyfikę rynku reklamy internetowej oraz harmonogram rozliczeń z kontrahentami spółka przekazuje raporty istotnie przesunięte w czasie. Spółka każdorazowo wylicza i prezentuje wskaźnik najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca obejmowanego analizą. Wartość sprzedaży ma charakter szacunkowy i może różnić się od finalnych wyników przekazywanych w odpowiednich raportach okresowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+