Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cena akcji w IPO PolTREG S.A. została ustalona na 75 zł

Udostępnij

Po zakończonym 26 października procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych PolTREG S.A. ustalił ostateczną cenę emisyjną Akcji Oferowanych (Nowych Akcji) oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych (wyłącznie Nowych Akcji). Inwestorzy indywidualni zapisywali się na akcje do 25 października.

Zarząd PolTREG S.A. w porozumieniu z Prowadzącym Księgę Popytu oraz Współprowadzącym Księgę Popytu ustalił, że:

  • ostateczna Cena Akcji Oferowanych, to jest Nowych Akcji, wynosi 75 zł za każdą Akcję Oferowaną;
  • ostateczna liczba Akcji Oferowanych (wyłącznie Akcji Nowych) wynosi 1.332.414 akcji;
  • inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie 266.482 akcji (wyłącznie Nowe Akcje);
  • inwestorom instytucjonalnym zaoferowanych zostanie 1.065.932 akcji (wyłącznie Nowe Akcje).

„Na spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi w ramach road-show, na których prezentowaliśmy spółkę i ofertę akcji, nasza strategia i perspektywy rozwoju zostały dobrze przyjęte przez inwestorów. Pozytywne nastawieni do spółki są także inwestorzy indywidualni, którzy złożyli zapisy na pulę akcji przekraczającą liczbę akcji przeznaczonych dla tej grupy inwestorów w Ofercie. Widzimy, że inwestorzy coraz lepiej rozumieją branżę biotechnologiczną i jej specyfikę oraz mają szeroki przegląd rynku, dlatego cieszy nas, że docenili potencjał naszej przełomowej terapii. Złożone przez inwestorów instytucjonalnych deklaracje nabycia akcji oferowanych oraz większy od założonego poziom zapisów w transzy inwestorów indywidualnych jest dla nas niezwykle silną motywacją do dalszej pracy na rzecz rozwoju spółki PolTREG” - mówi prof. dr. hab. n. med. Piotr Trzonkowski, prezes zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz PolTREG S.A.

Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje Oferowane od 27 do 29 października br. Przydział Akcji Oferowanych planowany jest na 2 listopada br. Debiut spółki PolTREG S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. planowany jest na ok. 23 listopada br.

Środki pozyskane z emisji Nowych Akcji, około 100 mln zł (brutto), zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych PolTREG S.A., m.in. finansowanie badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0 (antygenowo specyficzne Tregi oraz CAR-TREGs, które Spółka zamierza rozwijać wspólnie z AZTherapies, jednym ze światowych liderów w tym obszarze), a także na finansowanie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+