Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Decora: Wyniki uzyskane przez III kwartały 2021 r. mogą nie utrzymać się w przyszłych okresach

Udostępnij

W ciągu trzech kwartałów 2021 r. wstępne przychody ze sprzedaży DCR (DECORA) wzrosły o 32% r/r i osiągnęły poziom 360,6 mln zł. EBITDA była w tym okresie równa 79 mln zł, a zysk netto 56,4 mln zł. To wyniki o odpowiednio +32% i 36% wyższe niż w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r.

Jednocześnie zarząd spółki szacuje, że nastąpi procentowy spadek skonsolidowanego wyniku brutto ze sprzedaży w stosunku do III kwartału 2020 roku o 8,0 p.p. i wyniesie 36,3%. Jak podano, zmiana jest efektem głównie negatywnego wpływu wysokich cen surowców i materiałów.

"Zarząd Emitenta zwraca jednocześnie uwagę, że wyniki uzyskane przez III kwartały 2021 roku mogą nie utrzymać się w przyszłych okresach (...) Wynika to przede wszystkim ze wzrostu cen surowców i materiałów, przy jednoczesnym pojawieniu się istotnych ograniczeń związanych z ich podażą. Poza tym następuje istotny wzrost cen energii oraz wzrost presji płacowej ze strony pracowników spowodowanej inflacją. (...) obecnie trudno oszacować skalę wpływu i wszystkie czynniki ryzyka związane z tym zagrożeniem m.in. z powodu ograniczonych możliwości przerzucenia na Klientów całości wzrostu kosztów działalności poprzez wzrost ceny oferowanych produktów" - podano w komunikacie

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie za III kwartały 2021 r., którego publikacja jest zaplanowana na 10 listopada 2021 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+