Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

GUS: wg szybkiego szacunku inflacja w październiku była równa 6,8%

Udostępnij

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2021 r. w porównaniu
z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,8% (wskaźnik cen 106,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,0% (wskaźnik cen 101,0).

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r. Źródło danych GUS
Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %) Źródło danych GUS

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+