Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dalszy wzrost sprzedaży i zysków – Ambra po pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022

Udostępnij

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 sprzedaż Grupy AMB (AMBRA) wzrosła o 14,0% do 160,4 mln zł. Sprzedaż rosła najszybciej na zagranicznych rynkach działalności Grupy. Wysokiej dynamice sprzedaży sprzyjał również powrót klientów do lokali gastronomicznych i rosnące obroty sieci sklepów CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED.

Na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce przychody ze sprzedaży wzrosły o 9,0% - znacznie powyżej dynamiki rynku, która w tym okresie wynosiła 4,0%. Do wzrostu sprzedaży – obok gastronomii i sklepów CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED – szczególnie przyczyniły się wina musujące DORATO. Marka ta obchodzi w tym roku 30 rocznicę istnienia i potwierdziła w ten sposób pozycję lidera rynku.

Spośród rynków zagranicznych najszybciej przychody rosły w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 25,6% (w walucie lokalnej) – w dużej mierze dzięki bardzo dobrym wynikom win musujących i brandy ZAREA. Sprzedaż w Czechach i Słowacji wzrosła o 22,6% (w walutach lokalnych), na co największy wpływ miały wyniki marki win musujących MUCHA SEKT.

W ślad za bardzo dobrymi wynikami sprzedaży szły również zyski. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2021/2022 zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 19,8 mln zł i był o 79,0% wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągnął 11,0 mln zł i wzrósł o 102,9%.

„Konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty premium – zarówno w sklepach spożywczych, jak i w gastronomii czy sklepach CENTRUM WINA/DISTILLERS LIMITED. Cieszymy się, że konsumenci doceniają wartość naszej oferty, co przekłada się na wyniki Grupy AMBRA. Nadal realizujemy inwestycje w naszych zakładach produkcyjnych w Polsce i w Rumunii, rozwijamy nowe, wartościowe produkty. Osiągnięte w ubiegłym roku rekordowe wyniki finansowe pozwoliły na zwiększenie wartości dywidendy do 0,95 zł na akcję. Akcjonariusze otrzymają ją już 10 listopada 2021 r.” – mówi Robert Ogór, Prezes Grupy AMBRA.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+