Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Apator wypłaci 0,3 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.

Udostępnij

Zarząd APT (APATOR) podjął decyzję, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 9,8 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,3 zł. Będzie to tym samym najniższa zaliczka wypłacona przez spółkę od 2015 r.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Apator, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 1,5%.

Zaliczka zostanie wypłacona 24 stycznia 2022 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 17 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na wymienionych warunkach.

"Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych" - dodano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+