Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Apator Metrix dostarczy gazomierze miechowe za ok. 75 mln zł dla Polskiej Spółki Gazownictwa

Udostępnij

Oferta Apator Metrix z Grupy APT (APATOR), wiodącego europejskiego producenta gazomierzy, została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

W wyniku rozstrzygniętych w listopadzie br. części postępowania przetargowego ogłoszonego przez PSG, Apator Metrix dostarczy gazomierze miechowe na łączną kwotę 74,9 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, do których mają prawo uczestnicy przetargu.

Gazomierze miechowe, będące przedmiotem oferty dla PSG, to stosowana od lat i ciągle udoskonalana konstrukcja umożliwiająca precyzyjny pomiar zużycia gazu, mająca zastosowanie – w zależności od typu urządzenia – w mieszkaniach, domach oraz zakładach przemysłowych. Gazomierze konstrukcji Apator Metrix, oprócz wysokiej jakości i trwałości produktu, charakteryzują się także bezpieczeństwem użytkowania dzięki spełnianiu rygorystycznych wymagań związanych nie tylko z jakością wyrobów, ale także organizacją produkcji.

To kolejny sukces Apator Metrix w ostatnim półroczu, który jest potwierdzeniem silnej pozycji oraz wysokiej renomy polskiego producenta nie tylko w kraju, ale także w Europie. W lipcu br. oferta Apator Metrix została wybrana w postępowaniu ogłoszonym przez belgijski koncern energetyczny Fluvius System Operator cv, reprezentujący belgijskich operatorów sieci energii elektrycznej, gazu i wody ORES, RESA i Sibelga. W ramach tego projektu, realizowanego we współpracy z Landis+Gyr, który stanowi jedno z największych wdrożeń inteligentnego opomiarowania w Europie, polski producent dostarczy milion gazomierzy iSMART2 za kwotę
ok. 65 mln euro (realizacja w latach 2023-2031).

Segment Gaz, stanowiący obecnie ok. 30% udziałów w przychodach Grupy Apator, dzięki wysokiemu poziomowi backlogu zapewni Grupie stabilne źródła przychodów oraz dobre perspektywy do dalszego rozwoju, nie tylko w obszarze opomiarowania gazu, ale także, w przyszłości, w zakresie rozliczania wodoru, biometanu i biogazu.

Apator Metrix SA jest jednym z największych producentów i dostawców wysokiej klasy gazomierzy w Polsce i Europie. Wraz ze spółkami zależnymi tworzy jeden z trzech filarów biznesowych Grupy Apator – segment Gaz. Spółka od lat utrzymuje wysoką pozycję na rynkach eksportowych generując ponad 70% przychodów z eksportu i dostarczając swoje rozwiązania m.in. do Wielkiej Brytanii, Belgii, Niderlandów i Niemiec.

Dorobek firmy to blisko 22 miliony gazomierzy mieszkaniowych i 340 tysięcy gazomierzy przemysłowych stosowanych w wielu regionach świata. Spółka zatrudnia ok. 500 wykwalifikowanych pracowników, a w swoim nowoczesnym, zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym w Tczewie wytwarza rocznie ok. 2 miliony gazomierzy. Oferta firmy obejmuje gazomierze miechowe domowe i przemysłowe, zarówno inteligentne, ze zdalnym odczytem, jak i tradycyjne, mechaniczne.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+