PAS (PASSUS), notowany na NewConnect producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji, podpisał umowę z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Kontrakt zakłada dostawę zaawansowanej platformy do monitoringu i ochrony sieci wraz z usługą wdrożenia oraz wsparcia technicznego. Płatność nastąpi po dostawie oraz konfiguracji rozwiązania, która planowana jest na początku lutego.

- To kolejna umowa, którą sfinalizowaliśmy w ostatnich miesiącach. Historycznie w czwartym  kwartale podpisujemy dużą ilość znaczących umów oraz pozyskujemy kolejnych klientów. Jestem przekonany, że przełoży się to pozytywnie na obecne, jak i przyszłe wyniki finansowe. – komentuje Tadeusz Dudek, prezes zarządu Passus.

Płatność za zamówienie nastąpi w 2 transzach. Pierwsza w wysokości 4,5 mln zł zostanie opłacona po dostawie oraz konfiguracji rozwiązania w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy. Z kolei druga w wysokości ponad 100 tys. zł nastąpi po przekazaniu dokumentacji technicznej. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług wsparcia technicznego i asysty wyniesie łącznie blisko 62 tys. zł.

- Zainteresowanie systemami bezpieczeństwa w segmencie największych przedsiębiorstw utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Jest to naturalna konsekwencja coraz większej digitalizacji procesów biznesowych oraz demokratyzacji dostępu do technologii. Naturalnie Passus wraz ze swoimi rozwiązaniami jest beneficjentem tych zmian, bezpieczeństwo IT odpowiada obecnie za blisko 40% naszych przychodów na projektach integratorskich. – dodaje Tadeusz Dudek.