ERB (ERBUD) podpisał umowę na budowę zespołów budynków usługowych w Dąbkach. Wartość kontraktu wynosi 48,1 mln zł netto.

Inwestorem jest spółka Marina Dąbki. W ramach podpisanej umowy na terenie przy ul. Darłowskiej w Dąbkach powstaną 4 budynki z antresolami, kotłowniami i garażami podziemnymi  wraz z zagospodarowaniem terenu: drogi, chodniki, miejsca parkingowe oraz ogrodzenie. Termin realizacji inwestycji  wyznaczono na 25 miesięcy.

Umowę realizuje szczeciński oddział ERBUD-u.