Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Sescom objął 30% akcji w firmie Nepthyne. "Oczekujemy efektu synergii z naszym elektrolizerem"

Udostępnij
  • SES (SESCOM), spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management (FM), objęła 30 proc. akcji w firmie Nepthyne za 0,43 mln zł, która realizuje projekt produkcji wodoru na morzu z wykorzystaniem energii elektrycznej z farm wiatrowych oraz przesyłu energii elektrycznej i wodoru na ląd. Transakcja nastąpiła w wyniku konwersji pożyczki.
  • Ponadto, projekt modułowych elektrolizerów przygotowany przez Sescom znalazł się na liście mających szansę na komercjalizację projektów European Clean Hydrogen Alliance. Ta inicjatywa potwierdza mocne wsparcie UE dla zielonego wodoru, który ma być kluczowym elementem dekarbonizacji wielu sektorów gospodarki.

Projekt Nepthyne ma na celu produkcję wodoru na morzu z wykorzystaniem farm wiatrowych. Sam pomysł jest dedykowany polskim przedsiębiorstwom i spółkom zaangażowanym w projekty offshore. Projekt Nepthyne stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest transport energii elektrycznej i wodoru na ląd.

Wierzymy, że ta inicjatywa wyznaczy standardy zastosowania wodoru do magazynowania
i przetwarzania energii dla projektów morskiej energetyki wiatrowej dla całego basenu Morza Bałtyckiego. Oczekujemy efektu synergii z naszym elektrolizerem, rozwijanym w ramach projektu HGaaS
– mówi Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom oraz SES Hydrogen.

Przygotowany przez Sescom projekt modułowych elektrolizerów znalazł się na liście projektów mających szansę na komercjalizację – European Clean Hydrogen Alliance. Ta inicjatywa potwierdza mocne wsparcie UE dla zielonego wodoru, który ma być kluczowym elementem dekarbonizacji wielu sektorów gospodarki.

Najważniejszym celem ECHA jest ułatwienie inwestycji w rozwój i implementację technologii wodorowych na europejskim rynku. Dzięki inicjatywie możliwe ma być szybsze nawiązywanie kontaktów pomiędzy firmami, które działają w branży wodorowej.

Do ECHA zgłoszonych zostało ponad 1000 projektów. Komisja oceniła je pod względem ważnych kryteriów, które wybrany podmiot musiał spełnić. Było to między innymi: zaawansowanie projektu, czas jego wdrożenia oraz znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych. Powyższe wymagania spełnia elektrolizer modułowy od Grupy Sescom. Wodór pozyskiwany w wyniku jego użycia pochodzi z nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych.

Jesteśmy dumni z faktu znalezienia się na liście ECHA, co umożliwia nam pogłębianie współpracy w zakresie technologii wodorowych. Nasze działania wpisują się w politykę dekarbonizacji i promowania nieemisyjnych źródeł energii. – mówi Sławomir Halbryt, prezes zarządu Sescom oraz SES Hydrogen.

Co istotne, status opłacalnego według ECHA uzyskał również projekt Nepthyne.

Projekt NEptHyne jest jednym z czterech obecnie realizowanych projektów na świecie, skupiających się na produkcji wodoru z wody morskiej. Jesteśmy jedyni, którzy chcą tak wyprodukowany wodór wykorzystywać jako paliwo dla statków serwisujących morskie farmy wiatrowe. Chcemy także w oparciu o proponowane przez nas rozwiązania zbudować nowe standardy związane z obsługą morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – mówi Tomasz Pelc, prezes zarządu NeptHyne oraz NEXUS Consultants.

Obecnie na liście ECHA znajduje się na ponad 750 projektów z Europy, które skupiają się na takich dziedzinach, jak: produkcja wodoru, kwestia jego przesyłu i dystrybucji oraz innowacje
w jego zastosowaniu w przemyśle, transporcie czy energetyce.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+