Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Segment Data enrichment Cloud Technologies ze wzrostem sprzedaży danych w październiku o 42% r/r

Udostępnij

CLD (CLOUD), spółka z rynku NewConnect specjalizująca się w monetyzacji cyfrowych danych, przedstawiła kolejny wzrostowy miesiąc sprzedaży danych w swoim strategicznym segmencie – Data enrichment. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów wzrosła w październiku o 42% r/r. Segment Data enrichment cechuje się wysokim poziomem marży EBITDA, bliskim 70% i na koniec września br., odpowiadał już za 45% przychodów całej grupy Cloud Technologies.

Segment Data enrichment obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Realizowana w jego ramach działalność polega głównie na sprzedaży anonimowych danych o użytkownikach Internetu, które są następnie wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej. Najważniejszymi odbiorcami danych są platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic, z których korzystają reklamodawcy z całego świata, a kluczowym i największym rynkiem jest USA, który odpowiada za około 80% przychodów Cloud Technologies.

Począwszy od bieżącego roku, Cloud Technologies regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe dla segmentu Data enrichment w cyklu miesięcznym.

- Najważniejszym czynnikiem wzrostu wyników finansowych jest sprzedaż danych jako produktu, którą prezentujemy w ramach segmentu Data enrichment. Stanowi on kluczowy element nowego modelu biznesowego, rozwijanego od 2019 roku, który cechuje się skalowalnością i globalnym zastosowaniem. Ogłoszona przez nas w listopadzie strategia na lata 2021-2023, zakłada m.in. dalszy dynamiczny wzrost tego segmentu i obszarów, które mają bezpośredni i pośredni wpływ, na notowaną przez niego sprzedaż. Spodziewamy się stabilnych, dwucyfrowych wzrostów Data enrichment w najbliższych miesiącach – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W III kwartale 2021 r. segment Data enrichment zanotował 6,5 mln zł przychodów, rosnąc o 65% r/r i 14% kw/kw. Narastająco po 9 miesiącach, przychody segmentu wyniosły 16,8 mln zł, co oznacza wzrost o 120% r/r. Wysoka, blisko 70% marżowość segmentu wynika przede wszystkim ze znacznego udziału kosztów stałych, które przy rosnących wynikach sprzedażowych pozwalają wykorzystać efekt dźwigni operacyjnej i dynamicznie przekładać się na zysk segmentu oraz całej grupy Cloud Technologies.

- Jednym z głównych celów na rok 2021 był szybki wzrost segmentu Data enrichment i jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego tempa rozwoju. Pozytywnie patrzymy też na najbliższe okresy, bo IV kwartał w branży reklamy cyfrowej jest statystycznie najlepszy, mamy wspierającą segment strategię rozwoju na lata 2021-2023, a prognozy wzrostu całego rynku na rok 2022 są optymistyczne. Według szacunków Zenith, wzrost wartości globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 r. wyniesie 14% w ujęciu rok do roku, więcej o 4 p.p. niż wynikało to z poprzednich szacunków – tłumaczy Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Wydatki na reklamę w poszczególnych częściach świata są już powyżej poziomu sprzed pandemii, a cyfrowa transformacja zapewni dalszy wzrost w kolejnych latach. Według przewidywań Zenith, największy wkład we wzrost wydatków na reklamę będzie pochodził z USA, gdzie prognozowany wzrost ma wynieść 80 mld dolarów w latach 2021-2024. Stanowi to 48% całej dynamiki globalnych wydatków reklamowych w tym okresie. Rynek USA posiada największy udział w przychodach generowanych przez Cloud Technologies.

Cloud Technologies obchodzi w tym roku 10-lecie swojej działalności. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie i przetwarza ponad 100 mld profili internautów.

Ze względu na specyfikę rynku reklamy internetowej oraz harmonogram rozliczeń z kontrahentami spółka przekazuje raporty istotnie przesunięte w czasie. Spółka każdorazowo wylicza i prezentuje wskaźnik najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca obejmowanego analizą. Wartość sprzedaży ma charakter szacunkowy i może różnić się od finalnych wyników przekazywanych w odpowiednich raportach okresowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+