Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Pepees chce skupić do 2 mln własnych akcji

Udostępnij

Zarząd PPS (PEPEES) zdecydował o rozpoczęciu skupu akcji własnych i ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 24 z dnia 25 kwietnia 2017 r. i uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zaproszenie dotyczy nabycia nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela oznaczonych kodem PLPEPES00018, reprezentujących łącznie 2,11% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Cena nabycia akcji własnych jest równa 1,20 zł za akcję.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Skup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej spółki https://pepees.pl/skup-akcji-wlasnych zakładka relacje inwestorskie oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/skup-akcji.

Oferty sprzedaży akcji mogą być składane w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 11 stycznia 2022 r. Przewidywany termin zawarcia i rozliczenia transakcji to 14 stycznia 2022 r. Spółka będzie miała prawo do odstąpienia od Zaproszenia zarówno przed jak i po rozpoczęciu przyjmowania ofert sprzedaży.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+