Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Eco5tech 14 stycznia zadebiutuje na rynku NewConnect

Alicja Gackowska - Prezes Zarządu
Alicja Gackowska - Prezes Zarządu
Udostępnij

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła dzień debiutu Eco5tech SA na rynku NewConnect. Pierwszy dzień notowań akcji Eco5tech został wyznaczony na piątek 14 stycznia br. Spółka, która wkrótce zadebiutuje na małym parkiecie zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”). Łącznie do obrotu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostanie wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C.

Kurs odniesienia dla pierwszych notowań Spółki został wyznaczony na równi emisji akcji serii C, tj. 0,55 zł za jedną akcję. Biorąc pod uwagę łączną liczbę akcji serii A, B i C (5.400.000 akcji) oznacza kapitalizację Eco5tech w wysokości 2,97 mln zł.

- Dzięki wytężonej pracy jesteśmy na ostatniej prostej do dnia debiutu Eco5tech na NewConnect. Miniony rok był dla nas bardzo ważny, zarówno pod względem rozwoju kluczowych projektów PropTech oraz działalności projektowo-wykonawczej. W obecnym roku chcemy kontynuować skokowy wzrost naszego biznesu, co przełoży się na wzrost wartości wewnętrznej Spółki, co będzie miało odzwierciedlenie w kapitalizacji Eco5tech na giełdzie. - powiedziała Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech SA.

Uroczystość debiutu rozpocznie się w piątek 14 stycznia br. o godz. 11:00. Transmisja online uroczystości debiutu odbędzie się na kanale YouTube GPW pod adresem: https://www.youtube.com/user/WarsawStockExchange/videos

Sektor PropTech rozwija się niezwykle dynamicznie, o czym świadczą nakłady przeznaczane na inwestycje w rozwiązania w zakresie Property Technology. Nowe technologie dają duże szanse dla sektora branży budowlanej i mogą być skuteczną odpowiedzią na intensywnie zmieniające się potrzeby. Brytyjska firma Pi Labs VC szacuje w raporcie, że globalne inwestycje w PropTech wzrosły z 9,4 mld USD w 2020 r. do prawie 21 mld USD w 2021 r.

Obecnie Spółka finalizuje prace nad urządzeniem, które przeznaczone jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. MCA5tech (Media Consumption Analyzer) jest to urządzenie autonomiczne, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację, przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy. Produkt zapewni analizę energooszczędności budynku, co pozwoli na efektywne zarządzanie zużyciem energii i ograniczenie kosztów.

Drugim innowacyjnym projektem, nad którym pracuje Eco5tech jest inteligentny system zarządzania budynkiem w dobie pandemii. Jest to system, który będzie mógł być wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Rozwiązanie to zostało docenione na konkursie Proptech Fesival 2021 i znalazło się wśród 10 najlepszych innowacji dla nieruchomości. Pod koniec grudnia 2021 r. Spółka zawarła umowę z Województwem Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln zł.

Wartość przychodów Eco5tech rośnie w tempie skokowym. W 2018 r. Spółka miała 1,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2020 r. poziom przychodów wyniósł już 6,5 mln zł. Po trzech kwartałach 2021 r. Spółka odnotowała już  4,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie jak podaje Spółka wiele realizowanych inwestycji zostanie częściowo rozliczonych już w ostatnim kwartale ub. r., co przełoży się na poziom przychodów. Obecnie Eco5tech realizuje kilkanaście projektów o łączonej wartości ponad 22 mln zł netto.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+