Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Marvipol Development rusza z publiczną emisją obligacji

Udostępnij

Notowany na GPW deweloper zaoferuje inwestorom 3,5-letnie obligacje o nominale 1 tys. zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 7,4%. Łączna wartość emisji obligacji  sięgnie 50 mln zł.

Zapisy w ofercie obligacji MVP (MARVIPOL) będą przyjmowane od 12 do 25 stycznia. Składanie zapisów możliwe jest za pośrednictwem Michael/Ström Dom Maklerski S.A, organizatora emisji, oraz wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego brokerów: Dom Maklerski BDM S.A., Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Noble Securities S.A. Spółka zamierza wprowadzić obligacje nowej emisji do obrotu na rynku Catalyst.

Pozyskane od inwestorów środki Grupa Marvipol zamierza przeznaczyć na rozwój działalności w segmentach mieszkaniowym i magazynowym. - Grupa Marvipol jest wiodącym deweloperem mieszkaniowym oraz inwestorem projektów magazynowych. W oparciu o potencjał starannie budowanego banku gruntów chcemy w 2022 r. istotnie zwiększyć skalę działalności deweloperskiej, wprowadzając do realizacji projekty z ponad 1,8 tys. lokali mieszkalnych i usługowych. Nasz plan na 2022 r. zakłada również zwiększenie zaangażowania na rynku magazynowym poprzez inwestycje w kolejne projekty deweloperskie o tym profilu. Dążąc do dywersyfikacji źródeł finansowania działalności Grupy i równocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji – komentuje Mariusz Ksiażek, prezes Marvipol Development S.A.

Grupa Marvipol w okresie 9 miesięcy 2021 r. zwiększyła przychody o 57%, do 263,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 75,4 mln zł mln zł zysku operacyjnego (80% wzrost rdr.) oraz 64,2 mln zł zysku netto (43,1 mln zł rok wcześniej). Wartość aktywów Grupy na koniec września 2021 r. wyniosła 1.491,1 mln zł, a wskaźnik długu netto do kapitałów własych kształtował się na poziomie 0,3.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+