Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Eco5tech zadebiutował na NewConnect

Udostępnij

ECT (ECO5TECH), która zajmuje się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie PropTech („Property Technology”) zadebiutowała na małym parkiecie GPW - rynku NewConnect. Łącznie do obrotu na NewConnect zostało wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C. Akcje Eco5tech od pierwszej minuty cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, kurs akcji otworzył się na 0,64 zł, co stanowi aż 49 proc. więcej od kursu odniesienia. Następnie kurs akcji wzrósł do 0,96 zł (+123%).

- Historyczne dla Eco5tech wydarzenie właśnie się ziściło. Wszyscy ciężko pracowaliśmy na to, aby Spółka mogła zadebiutować na NewConnect i chciałabym podziękować osobom zaangażowanym w cały proces. Obecnie skupiamy się na dalszym skokowym rozwoju Spółki, czyli naszych projektach z zakresu  Property Technology, a także na naszej działalności projektowej i nadzorczej. Realizujemy kilkanaście umów o łącznej wartości ok. 22 mln zł netto i jesteśmy w trakcie wielu postepowań przetargowych. - powiedziała Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech SA.

Obecnie Spółka finalizuje prace nad urządzeniem, które przeznaczone jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. MCA5tech (Media Consumption Analyzer) jest to urządzenie autonomiczne, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację, przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy. Produkt zapewni analizę energooszczędności budynku, co pozwoli na efektywne zarządzanie zużyciem energii i ograniczenie kosztów.

Drugim innowacyjnym projektem, nad którym pracuje Eco5tech jest inteligentny system zarządzania budynkiem w dobie pandemii. Jest to system, który będzie mógł być wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Rozwiązanie to zostało docenione na konkursie Proptech Fesival 2021 i znalazło się wśród 10 najlepszych innowacji dla nieruchomości. Pod koniec grudnia 2021 r. Spółka zawarła umowę z Województwem Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln zł.

Wartość przychodów Eco5tech rośnie w tempie skokowym. W 2018 r. Spółka miała 1,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2020 r. poziom przychodów wyniósł już 6,5 mln zł. Po trzech kwartałach 2021 r. Spółka odnotowała już  4,1 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie jak podaje Spółka wiele realizowanych inwestycji zostanie częściowo rozliczonych już w ostatnim kwartale ub. r., co przełoży się na poziom przychodów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+