Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies: Sprzedaż danych w segmencie Data enrichment wzrosła w listopadzie o 46% r/r

Udostępnij

CLD (CLOUD), notowana na rynku NewConnect spółka koncentrująca się na monetyzacji cyfrowych danych, zanotowała kolejny z rzędu miesiąc z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży danych w swoim głównym segmencie – Data enrichment. Sprzedaż cyfrowych informacji do kluczowych klientów wzrosła w listopadzie o 46% r/r. Nowa strategia spółki na lata 2021-2023 będzie wspierać dalszy dynamiczny wzrost segmentu, który odpowiada już za blisko 50% przychodów całej grupy.

Segment Data enrichment obejmuje monetyzację danych oraz technologii do ich przetwarzania. Realizowana w jego ramach działalność polega głównie na sprzedaży danych o użytkownikach Internetu, które są następnie wykorzystywane do precyzyjnego targetowania reklamy internetowej. Najważniejszymi odbiorcami danych są platformy umożliwiające zakup powierzchni reklamowej w modelu programmatic, z których korzystają reklamodawcy z całego świata, a kluczowym i największym rynkiem jest USA, który odpowiada za około 80% przychodów Cloud Technologies.

Począwszy od 2021 roku, Cloud Technologies regularnie raportuje swoje dane sprzedażowe dla segmentu Data enrichment w cyklu miesięcznym.

- Dynamika segmentu Data enrichment w listopadzie wyraźnie wskazuje, że przychody ze sprzedaży danych w naszym kluczowym segmencie dalej szybko rosną. Warto zauważyć, że Data enrichment to część biznesu o najwyższej marżowości, która na koniec III kwartału 2021 r. wyniosła blisko 70%. Dobre wyniki w tym segmencie potwierdzają też założenia naszej strategii na lata 2021 - 2023, która przewiduje szereg inwestycji wspierających dalszy wzrost wyników osiąganych w tym obszarze, odpowiadającym już za blisko połowę przychodów naszej grupy – komentuje Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Wydatki na reklamę w poszczególnych częściach świata znajdują się powyżej poziomu sprzed pandemii, a cyfrowa transformacja zapewnia stabilność wzrostów w kolejnych latach. Według przewidywań agencji Zenith, wzrost wartości globalnych wydatków na reklamę cyfrową w 2022 r. wyniesie 14% w ujęciu rok do roku. Największy wkład we wzrost wydatków na reklamę będzie pochodził z USA, gdzie prognozowany wzrost ma wynieść 80 mld dolarów w latach 2021-2024, co stanowić będzie 48% całej dynamiki globalnych wydatków reklamowych w tym okresie. Rynek USA posiada największy udział w przychodach generowanych przez Cloud Technologies.

- Model biznesowy spółki wspierany jest przez globalne trendy, gdzie można wyróżnić przede wszystkim transformację cyfrową, która zachodzi obecnie w wielu krajach na całym świecie. Reklama internetowa zyskuje na znaczeniu, a tym samym rośnie zapotrzebowanie na wyższe budżety marketingowe, których beneficjentem jest Cloud Technologies. Sprzedaż wysokiej jakości danych o użytkownikach internetu, potrzebnych do precyzyjnego targetowania reklamy, to dla nas dodatkowy czynnik wzrostu poza ciągłym podnoszeniem jakości świadczonych usług i konsekwentnym poszerzaniem kanałów dystrybucji. Na rok 2022 patrzymy pozytywnie, spodziewamy się dalszych, dwucyfrowych wzrostów – dodaje Piotr Soleniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies działa na rynku od ponad 10 lat. Z firmy o początkowo lokalnym zasięgu, zmieniła się w globalny podmiot tworzący grupę kapitałową złożoną z czterech spółek: OnAudience.com, OnProspects.com, Audience Network i Online Advertising Network. W chwili obecnej Cloud Technologies pozyskuje dane z ponad 200 rynków na całym świecie.

Ze względu na specyfikę rynku reklamy internetowej oraz harmonogram rozliczeń z kontrahentami spółka przekazuje raporty istotnie przesunięte w czasie. Spółka każdorazowo wylicza i prezentuje wskaźnik najpóźniej w ciągu 60 dni od końca miesiąca obejmowanego analizą. Wartość sprzedaży ma charakter szacunkowy i może różnić się od finalnych wyników przekazywanych w odpowiednich raportach okresowych.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+