Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cele Develii na 2022 rok - spółka planuje zwiększyć sprzedaż do poziomu 2300-2450 lokali

Udostępnij

DVL (DEVELIA) planuje w 2022 roku sprzedaż na poziomie 2300-2450 mieszkań, czyli o ponad 20% większą w porównaniu do 2021 roku. Zwiększenie sprzedaży będzie możliwe dzięki znacznemu poszerzeniu oferty mieszkaniowej. Celem zarządu jest także zwiększenie liczby przekazań. Spółka zgodnie z realizowaną strategią planuje w tym roku istotnie zmniejszyć zaangażowanie kapitałowe w segmencie komercyjnym i sfinalizować umowy na realizację pierwszych projektów PRS.

- Miniony rok zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży i przekazań, przekraczając założone cele. W tym roku stawiamy poprzeczkę jeszcze wyżej. Planujemy zwiększyć sprzedaż o ponad 20% wobec ubiegłego roku do poziomu 2300-2450 mieszkań i dodatkowo sfinalizować umowy na realizację 600-800 lokali na potrzeby PRS. Przekażemy także więcej mieszkań klientom - nasz cel to 1950-2050 lokali. W tym roku będziemy kłaść nacisk na dywersyfikację, dlatego rozwój PRS jest dla nas istotną częścią działalności. Zakładamy, że w przypadku większych od oczekiwanych zmian popytu, ten sektor może mieć jeszcze większy udział w naszej sprzedaży - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Pomimo pogorszenia się warunków rynkowych, w tym rosnących stóp procentowych, nadal obserwujemy wysokie zainteresowanie mieszkaniami. Problemem rynku wciąż jest niska podaż, która w wielu miastach nie odpowiada na zapotrzebowanie klientów. Dzięki temu, że w minionym roku znacznie powiększyliśmy bank gruntów, jesteśmy na tę sytuację przygotowani i stopniowo umacniamy pozycję na rynku mieszkaniowym. Chcemy zwiększyć ofertę o około 30% wobec ubiegłego roku i wprowadzić do sprzedaży 2450-2650 mieszkań odpowiadających na aktualne preferencje klientów dodaje Andrzej Oślizło.

Bank gruntów Develii to blisko 10 tys. lokali - taki poziom pozwoli spółce realizować kolejne projekty i zwiększać skalę działalności w segmentach mieszkaniowym i PRS. Spółka planuje znacząco powiększyć ofertę w pierwszej połowie tego roku. Tylko w styczniu br. Develia wprowadziła do sprzedaży łącznie 600 lokali w kolejnych etapach inwestycji: Aleje Praskie w Warszawie, Osiedle Latarników i Via Flora w Gdańsku oraz Ceglana Park w Katowicach.

Zgodnie ze strategią na lata 2021-2025 zarząd Develii podejmuje kolejne kroki, które pozwolą spółce w tym roku istotnie zredukować zaangażowanie w segmencie komercyjnym.

- Do końca kwietnia planujemy sfinalizować umowę sprzedaży Sky Tower we Wrocławiu. Naszym celem na ten rok jest także sprzedaż budynku Arkady Wrocławskie. W kolejnym kroku - na przełomie 2022/2023 roku chcemy sprzedać warszawski biurowiec Wola Retro. Środki z tych transakcji będziemy reinwestować m.in. w rozwój segmentu najmu instytucjonalnego, który postrzegamy jako bardzo perspektywiczny. Ponadto chcielibyśmy, żeby część z nich trafiła do akcjonariuszy w formie dodatkowej dywidendy – podsumowuje Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+