Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grodno potwierdza wcześniejsze szacunki, "absolutnie rekordowy kwartał"

Udostępnij

Spółka potwierdziła wcześniejsze szacunki, kolejny okres z rzędu raportując rekordowe wyniki finansowe. W zakończonych w grudniu trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22 odnotowała 877,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 67% rdr. Zysk netto firmy wyniósł 32,6 mln zł, czyli blisko trzykrotnie więcej rdr. Miesiące październik - grudzień złożyły się na najlepszy dotąd pojedynczy kwartał GRN (GRODNO).

Za wzrost przychodów oraz pozycji wynikowych, podobnie jak w poprzednich okresach, odpowiadała w szczególności wysoka sprzedaż w segmentach odnawialnych źródeł energii oraz kabli i przewodów. Grupa odnotowała również poprawę we wszystkich pozostałych obszarach swojej działalności.

Zakończone w grudniu trzy kwartały 2021/22 były okresem najszybszego dotąd rozwoju w historii firmy. W samym trzecim kwartale skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 335,4 mln zł, co oznacza wzrost o 76% rdr.

Okres od października do grudnia był absolutnie rekordowym kwartałem w historii Grodna. Nie tylko pod kątem sprzedaży, która wyraźnie przekraczała 100 mln zł miesięcznie, alei wyników. 13,3 mln zł zysku netto w pojedynczym kwartale jest doskonałym rezultatem i kolejnym rekordem – powiedział Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Wzrost Grupy zachodził w warunkach poprawy koniunktury na rynku elektrotechnicznym. Zgodnie z danymi Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE, łączna sprzedaż hurtowni elektrotechnicznych za okres od kwietnia do grudnia 2021 r. była wyższa o 43% rdr. Z dynamiką sprzedaży na poziomie 67% rdr Grodno pozostawało najszybciej rosnąca firmą wśród liderów branży.

Za nami bardzo gorący okres w budownictwie i elektrotechnice, który wpłynął na historycznie wysokie wyniki firm działających w tej branży. Niezmiennie pozostawaliśmy liderem tych wzrostów, co zawdzięczamy w dużym stopniu wysokiej ekspozycji na OZE i zachodzącą transformację energetyczną. Nie widzimy obecnie przesłanek do ewentualnego rynkowego przyhamowania, dlatego spodziewamy się bardzo dobrej końcówki roku obrotowego, ale i kolejnych okresów – dodaje Prezes Andrzej Jurczak.

Grodno utrzymuje wysoką dynamikę rozwoju również w bieżącym kwartale. Szacuje, że w styczniu odnotowało 76,0 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 82% rdr. Narastająco od początku roku obrotowego było to już 953,1 mln zł, czyli 67% więcej rdr. Cały rok obrotowy 2021/22 Zarząd planuje zamknąć w marcu wartością przychodów przekraczającą, po raz pierwszy, 1 mld zł.

W tym roku zdecydowanie idziemy po kolejny roczny rekord, a sam miliard może pojawić się wcześniej, bo już z końcem lutego. Przyspieszyliśmy tym samym realizację naszych strategicznych założeń, w których zakładaliśmy pojawienie się miliarda w nieco dalszej perspektywie. Ostatnimi wynikami wchodzimy na nowy poziom, jeśli chodzi o skalę naszej działalności, a perspektywy dalszego wzrostu są bardzo korzystne – dodaje Andrzej Jurczak.

Wśród planów Grodna na najbliższe miesiące należy wymienić również zakończenie dwóch dużych inwestycji zakładających rozbudowę hal magazynowych w Centrum Dystrybucyjnym Spółki w Małopolu oraz budowę obiektu biurowo-magazynowego w Łodzi. Ich realizacja ma dostarczyć ponad 8 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej, a także usprawnić zachodzące w Grupie procesy logistyczne.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+