Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

GUS: Inflacja w lutym była równa 8,5%

Udostępnij

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,5% (przy wzroście cen usług o – 9,1% i towarów – o 8,3%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,3% (w tym towarów – o 0,9% przy wzroście cen usług – o 1,5%).

Coroczna zmiana systemu wag

Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami system wag oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. Zastosowanie systemu wag opartego na wydatkach z 2021 r., tj. uwzględniającego zmiany w strukturze konsumpcji wywołane pandemią COVID-19, jest zgodne z aktualnymi wytycznymi Eurostatu.

Wzrósł m. in. udział wydatków w zakresie transportu, zdrowia, rekreacji i kultury oraz odzieży i obuwia. Obniżył się natomiast m. in. udział wydatków w zakresie żywności i napojów bezalkoholowych, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, a także wyposażania mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego. W związku z tym wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem różni się od publikowanego przy wstępnych danych za styczeń br. Według ostatecznych danych w styczniu br. w stosunku do stycznia ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 9,4%, wobec wstępnie szacowanego wzrostu o 9,2%. Według ostatecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku do poprzedniego miesiąca nie uległ zmianie (wzrost cen o 1,9%).

Wpływy zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem

W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 2,7%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 1,2%), zdrowia (o 1,2%), łączności (o 1,4%) oraz restauracji i hoteli (o 1,5%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 p. proc., 0,08 p. proc. i po 0,07 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,6%) oraz żywności (o 1,1%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,44 p. proc. i 0,28 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 12,7%), żywności (o 7,8%) oraz transportu (o 9,9%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 3,19 p. proc., 1,91 p. proc. i 0,89 p. proc.

Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2022 r.
(w p. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego) Źródło danych GUS
Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do okresu poprzedniego (w %) Źródło danych GUS

 

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %) Źródło danych GUS

 

Zmiany cen według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %) Źródło danych GUS

 

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+