Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Decora zakończy działalność białoruskiej spółki, szacuje spadek przychodów z rynków wschodnich

Udostępnij

Zarząd DCR (DECORA) podjął decyzję o zakończeniu działalności spółki zależnej IP Decora East z siedzibą w Witebsku (Białoruś).

"(...) w związku z decyzją o zakończeniu działalności IP Decora East planuje zawiązać rezerwę w kwocie 2,5 mln PLN. Spółka planuje obciążyć rezerwą wyniki 2021 roku. Nie spowoduje to jednak istotnej zmiany szacunkowych wyników minionego roku" - podano w komunikacie

Spółka szacuje jednocześnie, że w 2022 r. nastąpi zmniejszenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiąganych na rynkach wschodnich w wysokości około 5-8 % w odniesieniu do szacowanej wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2021 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+