Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

GUS: Inflacja w marcu była równa 10,9% wg szybkiego szacunku

Udostępnij

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,9% (wskaźnik cen 110,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 3,2% (wskaźnik cen 103,2).

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. Źródło danych GUS
Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnycha w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %) Źródło danych GUS
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+