Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Movie Games kupi akcje Detalion Games od PlayWay

Udostępnij

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dot. zakupu akcji DEG (DETGAMES) przez MOV (MOVIEGAMES), obie spółki zawarły umowę inwestycyjną określającą zasady i harmonogram współpracy stron, wiążącej się w szczególności z zakupem akcji Detalion przez Movie Games.

Detalion Games S.A. to developer gier z obszaru indie. Movie Games S.A. jest globalnym wydawcą gier na platformy PC, konsolowe, VR i mobilne, z grupą kapitałową liczącą 12 spółek. PLW (PLAYWAY) to producent i globalny wydawca gier, którego grupa liczy ponad 40 zespołów.

Umowa inwestycyjna pomiędzy Detalion Games, Movie Games i PlayWay została zawarta w dniu 03 kwietnia 2022 roku w związku z planowaną sprzedażą 655.400 akcji Spółki przez PlayWay na rzecz Movie Games. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta w okresie 60 dni od dnia zawarcia umowy inwestycyjnej.

Ponadto na mocy umowy inwestycyjnej Movie Games zobowiązała się do współpracy z Emitentem polegającej na zlecaniu mu, na zasadach wyłączności, tworzenia portów gier komputerowych z portfolio spółek z grupy kapitałowej Movie Games.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z przedmiotowym procesem Detalion Games S.A. poinformuje w trybie właściwych raportów.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus