Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Jak inwestować w certyfikaty Turbo?

materiał partnera

Udostępnij

Zanim rozpoczniemy inwestowanie z wykorzystaniem jakiejś grupy aktywów, należy ją przede wszystkim poznać. Dotyczy to zarówno czynników wpływających na ceny, jak i instrumentów, z których będziemy korzystali, aby osiągać zyski. Nie inaczej jest w wypadku certyfikatów Turbo, które oferują inwestorom szerokie możliwości, ale na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieco skomplikowane.

Podstawą sukcesu jest właśnie odpowiednie zrozumienie, zarówno budowy certyfikatów, jak i zasad ich notowań. Tak jak niedoświadczonego inwestora może zaskoczyć niespodziewane odcięcie dywidendy od ceny akcji, podobnie może być dla niego niespodzianką zadziałanie mechanizmu bariery w certyfikatach Turbo. A przecież bariera i fakt, że nasze straty są ograniczone jest jedną z największych zalet tych instrumentów.

Notowania certyfikatów Turbo powiązane są z notowaniami innych instrumentów finansowych. Mogą to być akcje, indeksy, towary lub nawet pary walutowe. Dlatego też główny nacisk analizy powinien być położony na scenariusz rynkowy, którego oczekujemy, a dopiero do niego należy dobrać odpowiedni certyfikat. Może to być certyfikat long, do zarabiania na wzrostach instrumentu bazowego lub short, który będzie zyskiwał na wartości, gdy instrument bazowy zacznie spadać.

Niezależnie od tego, jaki kierunek inwestowania obierzemy, otwarcie pozycji zawsze polega na kupnie certyfikatu. Nie występują tu tzw. pozycje krótkie, dzięki czemu nie jest potrzebny depozyt zabezpieczający, a certyfikatami można handlować na rachunkach IKE i IKZE

Drugim ważnym aspektem jest dobór odpowiedniego poziomu bariery, który równocześnie determinuje wielkość dźwigni finansowej, z jakiej będziemy korzystali. Im bliższy poziom bariery, tym mniej miejsca ma rynek na wahania cen, przez co otwarta przez nas pozycja może relatywnie szybko zostać zamknięta.

Do ważnych pierwszych kroków warto również zaliczyć zaprzyjaźnienie się ze stroną ingturbo.pl, gdzie zawarte są wszystkie informacje na temat aktualnej oferty certyfikatów oraz ich parametrów. To w tym miejscu zaczyna się każda transakcja na certyfikatach Turbo

Poznawanie budowy oraz zasad notowań certyfikatów Turbo może wydawać się nudne i niepotrzebne. W końcu przede wszystkim chcemy zarabiać na wzrostach i spadkach cen na rynku, a nie wnikać, jak dokładnie wyliczana jest wartość rezydualna oraz jaki przedział mają widełki cenowe stosowane przez giełdę.

Jednak odpowiednie poznanie instrumentu, którym handlujemy jest niezmiernie ważne i niesie szereg korzyści. Z jednej strony możemy dokładniej planować nasze transakcje i uzyskiwać lepsze rezultaty. Z drugiej, bardziej rozumiemy co dzieje się z rynkiem w nietypowych sytuacjach. Umiemy samodzielnie zweryfikować bieżące oferty w arkuszu oraz nie panikujemy, jeżeli przesunie się bariera lub wypłacona nam wartość rezydualna nie jest tak wielka, jak oczekiwaliśmy.

Warto więc poświęcić nieco czasu i uwagi na bliższe poznanie certyfikatów Turbo. Z pewnością będzie to dobra inwestycja naszego zaangażowania, która przełoży się na lepsze rezultaty inwestycji na rynku.

 

Materiał sponsorowany.

Emitentem certyfikatów Turbo na rynku polskim jest ING N.V.

Przedstawione informacje stanowią jedynie wyjaśnienie produktu i w żadnym zakresie nie są wskazaniem przebiegu kursu instrumentu i/lub zwrotu z inwestycji w przyszłości. Żadne powyższe informacje nie mogą być traktowane, jako opinia prawna, opinia podatkowa lub oferta zawarcia jakiejkolwiek transakcji. Powyższe informacje nie są wyraźną ani niedopowiedzianą rekomendacją lub poradą inwestycyjną i mogą zostać zmienione w każdej chwili bez zapowiedzi. Oferta certyfikatów Turbo jest udostępniana i realizowana wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego. Decyzja o zakupie certyfikatów powinna zostać podjęta wyłącznie na podstawie prospektu emisyjnego, który wydawany jest nieodpłatnie na wniosek.

Inwestycja w certyfikaty Turbo wiąże się wysokim ryzykiem finansowym. Potencjalni inwestorzy, w przypadku inwestowania w certyfikaty Turbo, powinni liczyć się z możliwością utraty nawet całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy muszą być świadomi tego ryzyka przed podjęciem decyzji o inwestycji i w razie konieczności powinni zasięgnąć opinii niezależnego, profesjonalnego doradcy w celu stwierdzenia czy inwestycja odpowiada ich polityce inwestycyjnej.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+