Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

GUS: Inflacja w kwietniu była równa 12,3% wg szybkiego szacunku

Udostępnij

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 12,3% (wskaźnik cen 112,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. Źródło danych GUS
Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %) Źródło danych GUS
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+