Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

EBITDA Arctic Paper wzrosła w I kwartale do 205,7 mln zł

Udostępnij
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosły 1 110,8 mln PLN ( 240,1 mln EUR).
  • Zysk EBITDA w I kwartale osiągnął poziom 205,7 mln PLN (44,5 mln EUR).
  • Zysk EBIT w I kwartale wyniósł 176,1 mln PLN (38,1 mln EUR) a zysk netto 146,4 mln PLN (31,6 mln EUR).
  • Silny popyt i podwyżki cen równoważą rosnące koszty surowców, energii i logistyki.
  • Wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych (99%) dzięki  właściwemu  zarządzania produkcją papieru.
  • Kolejne kroki w celu realizacji strategii 4P  w zakresie zielonej energii i opakowań.

„Od momentu publikacji  naszej strategii 4P intensywnie pracowaliśmy nad zmianą i dywersyfikacją Grupy zgodnie z nowymi celami. Kroki, które podjęliśmy – i kroki, które zamierzamy podjąć – zmienią naszą działalność biznesową.”

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu ATC (ARCTIC)

“Udało nam się z sukcesem skompensować  rosnące koszty surowców, energii i logistyki podwyżkami cen papieru.” - Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł bardzo dobre wyniki, przy stale silnym popycie na papier, celulozę i opakowania. Wzrost cen zarówno papieru, jak i celulozy zwiększył przychody Grupy do 1 110,8 mln PLN (782,8), a EBITDA do 202,7 mln PLN (72,2), czyniąc wynik kwartalny najlepszym w historii Arctic Paper z marżą EBITDA na poziomie 18,5 proc. (9,2). Sytuacja finansowa jest solidna, a wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 0,33 (0,70). Połączenie celulozy i papieru, które historycznie równoważyły się nawzajem poprzez cykle gospodarcze, teraz jeszcze wyraźniej oddziałują na siebie nawzajem i wzmacniają wyniki Grupy.

Segment papieru zwiększył w tym okresie przychody o prawie 50 proc. do 819,6 mln PLN (547,3) przy EBITDA na poziomie 130,0 mln PLN (56,7). Wykorzystanie mocy produkcyjnych utrzymywało się na wysokim poziomie 99 procent (94) trzeci kwartał z rzędu, a nasze papiernie aktywnie pracują nad miksem produktów i cen, aby zoptymalizować produkcję. Udało nam się z sukcesem zrównoważyć rosnące koszty surowców, energii i logistyki z wprowadzonymi podwyżkami cen papieru. Nie doświadczyliśmy jeszcze żadnych poważnych zakłóceń w naszym łańcuchu logistycznym w tym okresie, ale zaktualizowaliśmy nasze plany awaryjne, aby zwiększyć naszą gotowość operacyjną na potencjalne trudności w łańcuchu dostaw.

W segmencie celulozy, reprezentowanym przez Rottneros, przychody wzrosły do 660 mln SEK (542) przy EBITDA na poziomie 174 mln SEK (40) i wyniku netto 114 mln SEK (5). Rynek celulozy nadal jest silny, a cena  NBSK powróciła do historycznego maksimum w marcu. Ograniczone możliwości transportu z innych regionów i szybko rosnący popyta na opakowania z surowców odnawialnych przyczyniły się do popytu na celulozę.

W segmencie  opakowań wzrost wolumenu ustabilizował się w pierwszym kwartale zgodnie z naszą ambicją maksymalizacji produkcji w naszych fabrykach pod względem wartości na tonę. Jednocześnie przyspieszyliśmy nasz plan inwestycji w nowe moce produkcyjne w rozwijającym się segmencie zrównoważonych opakowań. Fabryka będzie produkować około 80 milionów tacek rocznie, przy szacowanym rocznym obrocie na poziomie 9-11 milionów euro.

Gwałtowny wzrost cen energii potwierdza słuszność  inwestowania w zieloną energię. Zgodnie z zapowiedziami z grudnia, obecnie realizujemy nasz plan budowy farmy solarnej w Kostrzynie. W tym okresie podpisaliśmy również umowę z NTP na budowę zakładu produkcyjnego na naszym terenie, który rozpocznie produkcję w 2025 roku. Będziemy kupować ciepło powstające w procesie produkcyjnym w tym zakładzie, co zmniejszy naszą emisję CO2 o 20 000 ton rocznie.

Od momentu wdrożenia naszej strategii 4P w październiku intensywnie pracowaliśmy nad zmianą i dywersyfikacją Grupy zgodnie z nowymi celami. Kroki, które podjęliśmy – i kroki, które zamierzamy podjąć – zmienią naszą działalność biznesową. Podczas gdy wyniki Grupy są najlepsze  w historii, rosyjska agresja i wojna na Ukrainie sprawiły, że przyszło nam działać w burzliwym okresie.

Michał Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Kalendarz finansowy na 2022 r.: 2Q (1H) 2022: 10 sierpnia 2022 r. 3Q 2021: 7 listopada 2022 r.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+