Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

3LP zawiesza publiczną ofertę akcji

Udostępnij

Zarząd 3LP S.A. w porozumieniu z doradcami podjął decyzję o zawieszeniu publicznej oferty akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki na GPW w Warszawie („Oferta”) na GPW w Warszawie, bez jednoczesnego ustalania nowego harmonogramu Oferty.

Zarząd 3LP S.A. podjął decyzję o zawieszeniu Oferty z uwagi na okoliczności, które mogą w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty, w szczególności z uwagi na sytuację rynkową. Intencją Spółki jest przeprowadzenie Oferty po ustabilizowaniu się otoczenia rynkowego.

„Niesprzyjające otoczenie rynkowe widoczne w słabości giełd na całym świecie, sprawiło że wraz z doradcami podjęliśmy decyzję o zawieszeniu oferty publicznej.  Pomimo decyzji o zawieszeniu oferty publicznej, przedstawiona w prospekcie strategia rozwoju 3LP będzie konsekwentnie realizowana, zarówno w aspekcie rozbudowy i automatyzacji powierzchni magazynowych oraz potencjalnych transakcji akwizycyjnych. 3LP S.A. dysponuje alternatywnymi w stosunku do kapitału z GPW możliwościami finansowania planów rozwojowych, zarówno samodzielnie, jak i w ramach Grupy Kapitałowej TIM” – mówi Maciej Posadzy, Prezes Zarządu 3LP S.A.

„Jednocześnie zarząd 3LP wraz z zespołem doradców na bieżąco monitoruje sytuację na rynkach kapitałowych i w sprzyjającym momencie planujemy wznowić ofertę publiczną. Wierzymy, że perspektywy naszego biznesu oraz obecne i przyszłe wyniki finansowe będą atrakcyjną propozycją dla inwestorów na GPW” – dodaje Maciej Posadzy.

3LP S.A. to jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się spółek oferujących kompleksowe i zautomatyzowane usługi fulfillmentu dla firm z branży e-commerce w Polsce. 3LP S.A. ma wiodącą pozycję na rynku kompleksowych usług fulfillmentu i specjalizuje się w świadczeniu zautomatyzowanych usług logistycznych podmiotom z branży e-commerce nieposiadającym odpowiedniej skali na własną automatyzację procesów logistycznych. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest spółka TIM S.A., notowana na GPW od 1998 roku.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+