Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Boryszew przyjął politykę dywidendową. Do akcjonariuszy ma trafiać 30-70% zysku netto

Udostępnij

Zarząd BRS (BORYSZEW) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej spółki. Zgodnie z jej treścią, do akcjonariuszy ma w postaci dywidendy trafiać od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto. Warunkiem jest wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie poniżej 3,5. Polityka dywidendowa będzie obowiązywać począwszy od podziału zysku za bieżący rok.

"Przy rekomendacji podziału zysku, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi) oraz ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych" - dodano

Za 2021 r. zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy równej 0,92 zł na akcję. Jeśli WZA przystanie na tę propozycję, będzie to pierwsza wypłata od 2015 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+