Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zysk netto Pekabeksu spadł w pierwszy kwartale do 12,6 mln zł

Udostępnij

Lider budownictwa systemowego osiągnął w pierwszym kwartale br. 412,5 mln zł sprzedaży co stanowi wzrost o 67,5 proc. r/r. Najlepszy kwartalny wynik w historii został również osiągnięty w przypadku prefabrykatów (68 361,6 m³). EBIT i EBITDA wzrosły r/r o odpowiednio 5 proc. i 3,7 proc. do 20 mln zł i 26,8 mln zł, a zysk netto wyniósł 12,6 mln zł (-10,8 proc. r/r).

Otoczenie rynkowe jest trudne, branża budowlana zmaga się z licznymi trudnościami, począwszy od niespotykanego dotąd wzrostu cen materiałów i ich ograniczonej dostępności, rosnących kosztów energii i paliw, kosztów pracy oraz wyższych wynagrodzeń firm podwykonawczych i szeroko pojętej logistyki. Osiągnięcie tak dobrych wyników w pierwszym kwartale przez Grupę PBX (PEKABEX) potwierdza skuteczność naszej strategii dywersyfikacji geograficznej i produktowej, a w szczególności zróżnicowania portfela zleceń. Oceniam, że długoterminowe perspektywy Grupy są bardzo korzystne, głównie z uwagi na strategiczne przewagi konkurencyjne, związane w szczególności z automatyzacją produkcji. Uważam, iż przenoszenie produkcji przemysłowej do Europy powinno dawać stabilny popyt na budowę hal logistycznych i zakładów przemysłowych a potrzeba zbudowania wielu nowych mieszkań, choćby na potrzeby uchodźców z Ukrainy, daje doskonałe perspektywy wykorzystania technologii prefabrykacji modułowej. Wysokie ceny stali sprawiły, że konstrukcja żelbetowa, dzięki dużym możliwościom automatyzacji procesów i tym samym zmniejszeniu kosztów pracy, staje się dobrą alternatywą jakościową i cenową. - mówi Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabex SA.

Produkcja zrealizowana przez 6 zakładów Grupy od stycznia do marca 2022 roku wyniosła rekordowe 68 361,6 m³ (+20,5 proc. r/r). Rekordowe przychody zostały wypracowane głównie dzięki zwiększonemu wykorzystaniu dotychczasowych mocy produkcyjnych Grupy w segmencie realizacji kontraktów prefabrykacji (+ ok. 129 mln zł r/r), a także dzięki wzrostowi skali działalności Grupy w segmencie realizacji kontraktów – usługi budowlane (+43 mln zł r/r).

Na bieżąco aktualizujemy kosztorysy ofertowe oraz rezerwujemy niezbędne materiały i usługi, reagując na zmienne warunki rynkowe, w szczególności w segmencie generalnego wykonawstwa, gdzie wrażliwość na zmiany ich cen jest znacznie wyższa. W celu zachowania ciągłości dostaw cementu oraz zabezpieczając częściowo nagły wzrost cen, podpisaliśmy cztery terminowe kontrakty na dostawy z czterech różnych źródeł. Realizujemy umowy w perspektywie średnio-krótkookresowej, co pozwala nam na szybką reakcję na zmiany rynkowe i przełożenie rosnących kosztów materiałów bezpośrednio na wyceny sporządzane dla klientów. Jednak bezprecedensowe wzrosty cen na rynku pokazały, że częściowym rozwiązaniem zabezpieczenia poziomu planowanych marż jest wprowadzanie mechanizmów indeksacji cen w umowach z kontrahentami, co również stosujemy. - mówi Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabex SA.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+