Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Sławomir Halbryt, Sescom: Do wzrostu przychodów grupy przyczyniła się zwiększona sprzedaż poza Polską

Udostępnij
  • SES (SESCOM) w I półroczu 2021/22 (październik 2021 r. – marzec 2022 r.) w ujęciu skonsolidowanym wypracował 77,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rok do roku o 18,3 proc.
  • Stopniowe odchodzenie od pandemicznych restrykcji handlowych stanowiło istotny, pozytywny bodziec w dalszym rozwoju segmentu Facility Managament (FM) w Polsce i za granicą, gdzie w analizowanym okresie spółka osiągnęła 4,2 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 45 proc. rok do roku) oraz 2,8 mln zł zysku netto (wzrost o 34 proc. rok do roku).
  • Wynik całej grupy został jednak zmniejszony poprzez straty segmentów rozwojowych, tj. SES Hydrogen (technologie wodorowe) oraz FIXFM (usługi serwisowe dla małego biznesu i konsumentów), które nie osiągnęły jeszcze progu rentowności. W ujęciu skonsolidowanym zysk operacyjny grupy w analizowanym okresie wyniósł 1,3 mln zł (wobec 2,6 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 0,1 mln zł (wobec 1,8 mln zł rok wcześniej).

- Do wzrostu przychodów grupy przyczyniła się zwiększona sprzedaż poza Polską, którą poprawiliśmy o ok. 27 proc. w ujęciu rok do roku. Kontynuujemy zadania wyznaczone w strategii Wise Futurist 2030, którą ogłosiliśmy we wrześniu 2020 r. W obliczu zmian zachodzących w gospodarce, które są konsekwencją ostatnich wydarzeń ekonomicznych i geopolitycznych, w najbliższych miesiącach planujemy aktualizację naszej strategii. Jej fundamenty pozostaną jednak niezmienne. Obowiązujący pozostaje dla nas cel: osiągnięcie znormalizowanej EBITDA w wysokości 35 mln zł na koniec roku obrotowego 2024/2025. Realizacja zadeklarowanego poziomu wynikowego nie będzie możliwa bez akwizycji. Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma podmiotami na rynku brytyjskim. Chcemy zrealizować przejęcie jeszcze w 2022 r. – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

W ramach segmentu SES Hydrogen (technologie wodorowe) w I półroczu 2021/22 nie prowadzono działalności komercyjnej, a strata operacyjna wynikająca z ponoszenia kosztów funkcjonowania segmentu wyniosła -1,3 mln zł. Segment FIXFM (usługi serwisowe dla małego biznesu i konsumentów) wypracował sprzedaż w wysokości 1,6 mln zł oraz ujemny wynik EBIT w kwocie -1,6 mln zł.

- Prowadzimy działania ukierunkowane na pozyskanie finansowania zewnętrznego dla segmentów technologicznych, które pozwoli na przyspieszenie ich rozwoju. W przypadku rosnących kosztów ich działalności, przy przedłużającym się braku wsparcia zewnętrznego, będziemy musieli przeanalizować skalę finansowania tych obszarów – podsumowuje Halbryt.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+