Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd LiveChat Software rekomenduje wypłatę łącznie 113,3 mln zł za 2021/22

Udostępnij

LVC (LIVECHAT) planuje wypłatę łącznie 113,3 mln zł dywidendy za rok obrotowy 2021/2022. Na kwotę ma składać się 1,14 zł na akcję wypłaconej już w styczniu zaliczki, a także kolejna zaliczka w identycznej wysokości oraz 2,12 zł właściwej dywidendy. 

Druga zaliczka ma zostać wypłacona 5 sierpnia 2022 r. Do jej otrzymania będą uprawnieni posiadający akcje spółki 29 lipca 2021 r. Miesiąc później, 25 sierpnia przypadać ma natomiast dzień ustalenia praw do głównej dywidendy, która zostanie wypłacona 1 września 2022 r.

"Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy" - dodano w komunikacie

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+