Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

GUS: Inflacja w czerwcu była równa 15,6% wg szybkiego szacunku

Udostępnij

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,6% (wskaźnik cen 115,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,5% (wskaźnik cen 101,5).

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. Źródło danych GUS
Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %) Źródło danych GUS
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+