Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

[wideo] Marek Dietl: Jest ok. 40 spółek armeńskich, które mogłyby mieć podwójne notowania na giełdzie w Warszawie

Udostępnij
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała umowę nabycia akcji z Centralnym Bankiem Armenii (CBoA) w sprawie odkupienia od Banku 65,03% udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (AMX)
  • GPW oraz CBoA podpisały również umowę wspólników dotyczącą uczestnictwa stron umowy w AMX
  • Do zawarcia umów doszło w Erywaniu

Historyczna akwizycja stała się faktem. W Erywaniu podpisano umowę, na mocy której właścicielem większościowego pakietu 65,03% udziałów giełdy armeńskiej (AMX) stała się GPW.

- (…) Armenia to wspaniały kraj, kultura oraz ludzie, a dość mało rozwinięty rynek kapitałowy działający jednak w niezwykle atrakcyjnym otoczeniu regulacyjnym. Armenia jest w drugiej 10-tce najbardziej liberalnych, wolnych gospodarczo krajów świata. Dodatkowo, Armeński Bank Centralny i Ministerstwo Finansów zaimplementowały wiele regulacji europejskich, a w szczególności te korzystne dla rozwoju rynku    - powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych. – Sam ekosystem rynku ormiańskiego składa się, w pierwszej kolejności, z bardzo ciekawych emitentów – mocne branże to przetwórstwo spożywcze i szeroko rozumiane IT. Jest też ok. 40 spółek armeńskich, które mogłyby w niedalekiej przyszłości zadebiutować nie tylko na giełdzie w Erywaniu, ale mieć podwójne notowania na giełdzie w Warszawie. Do tego, Armenia posiada bardzo rozwinięty i nowoczesny system bankowy (…), biura maklerskie, które głównie obecnie specjalizują się w transakcjach warunkowych na obligacjach Skarbu Państwa armeńskiego (…). Sama giełda w Armenii jest po raz trzeci wybierana najlepszą giełdą Kaukazu – ma bardzo nowocześnie prowadzony trading i post-trading, rozliczenia – dodał Prezes Zarządu GPW.

W tym obszarze giełda armeńska posiada rozwiązania, które nie funkcjonują obecnie w Warszawie, są to m.in. możliwość błyskawicznego sprawdzenia rachunku emerytalnego przez ubezpieczonych czy też przeprowadzenia walnego zgromadzenia online wraz z wygenerowaniem elektronicznych protokołów gotowych do złożenia w sądzie rejestrowym.

Poza rozwiązaniami technologicznymi, GPW chce wspierać giełdę w Erywaniu poprzez unikalne doświadczenie związane z szybkim rozwojem rynku kapitałowego: - Jako jedyni na świecie możemy przekazać pewien know-how jak z małej giełdy zbudować dużą(…) Centralny Bank Armenii liczy na transfer wiedzy i naszego bezpośredniego doświadczenia (…) – podkreślił Marek Dietl.

W wyniku przeprowadzonej transakcji, obok GPW, właścicielem 25,02% akcji będzie Centralny Bank Armenii, zaś pozostałe 9,95% akcji będzie akcjami własnymi AMX.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+