Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości 20 mln zł

Udostępnij

12 lipca ruszą zapisy na obligacje KRI (KREDYTIN) serii L1 o wartości 20 mln zł. Firma zaoferuje inwestorom oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,7 punktu procentowego w skali roku.

Seria obligacji L1 będzie oferowana w ramach oferty publicznej i obejmie 200 000 obligacji z terminem wykupu wynoszącym cztery lata. Inwestorom oferowane będzie oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 4,7 punktu procentowego w skali roku płatne kwartalnie. Przy wysokości wskaźnika WIBOR 3M w wysokości 7,05% w dniu 1 lipca br. prognozowane odsetki w pierwszym okresie odsetkowym będą dwucyfrowe i najprawdopodobniej wyniosą ponad 11,7% w skali roku. Zapisy na najnowszą serię obligacji Kredyt Inkaso rozpoczną się 12 lipca i potrwają do 26 lipca włącznie. Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 100 zł.

Emisja prowadzona będzie w ramach prospektu zatwierdzonego w sierpniu 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji) zostały opublikowane 5 lipca  br. na stronie internetowej Spółki (www.obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/). Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne, w skład którego wchodzą: NWAI DM S.A., Michael/Ström DM S.A., Ipopema Securities S.A. oraz Noble Securities S.A. Środki pozyskane w ramach tej serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz zapewnienie dalszego rozwoju Spółki.

Grupa Kredyt Inkaso odnotowała bardzo dobre wyniki w zamkniętym niedawno roku obrotowym 2021/2022. Przychody Grupy wyniosły 198,1 mln zł, natomiast zysk netto 31,5 mln zł. Miniony rok przyniósł także rekordowy poziom spłat, które ukształtowały się na poziomie 279 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła z kolei 162,1 mln zł i jest to rezultat o 34 proc. lepszy niż w roku poprzednim. Dobre wyniki szły w parze ze znaczącą redukcją poziomu zadłużenia, które znajduje się na poziomach dużo niższych niż przyjęte limity, co walnie przyczynia się do zwiększenia możliwości rozwojowych Grupy. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został zmniejszony do poziomu 0,94, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,79 (w poprzednim roku było to odpowiednio 1,44 i 3,14).

– Wyniki finansowe odnotowane w minionym roku obrotowym przyjęliśmy z ogromną satysfakcją i planujemy przełożyć je na dalszy, dynamiczny rozwój Grupy. Jestem również przekonany, że nasza dobra kondycja finansowa, sprawność operacyjna, acykliczność branży, w której działamy, w połączeniu z atrakcyjną ofertą opartą na zmiennym oprocentowaniu przełoży się na zainteresowanie inwestorów emisją obligacji serii L1. W warunkach dwucyfrowej inflacji jest to z pewnością interesująca propozycja ochrony kapitału. – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+