Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zgodnie z nową polityką dywidendy Arctic Paper, do akcjonariuszy ma trafiać 20-40% zysku netto

Udostępnij

Zarząd ATC (ARCTIC) przyjął zasady polityki dywidendy, która znajdzie zastosowanie począwszy od podziału zysku za 2022 r. Zgodnie z przyjętą polityką zarząd zamierza rekomendować dywidendy w wysokości od 20% do 40% skonsolidowanego zysku netto Grupy wypracowanego za dany rok obrotowy. 

"Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Przy rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku i ustalaniu wartości dywidendy, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi) oraz ocenę perspektyw Grupy Kapitałowej Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych" - dodano w komunikacie

Zaznaczono też, że intencją zarządu jest stworzenie i utrzymanie przewidywalnej polityki dywidendowej i postrzeganie spółki przez rynek jako spółki dywidendowej.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+