SEN (SERINUS) uzyskał od rumuńskiego regulatora - Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych (National Agency for Mineral Resources, NAMR) - ostateczne zatwierdzenie aneksu dotyczącego zgody na przedłużenie o etap 3 koncesji Satu Mare, zlokalizowanej w północno-zachodniej Rumunii, podała spółka.

„Do koncesji Satu Maru należy odkrycie gazu na Moftinu, dokonane przez spółkę w 2015 r., a pozostała część Koncesji posiada znaczący potencjał poszukiwawczy. Aneks pozwoli spółce na dalsze zagospodarowanie tego odkrycia, jak również na kontynuowanie działań poszukiwawczych" – czytamy w komunikacie.

Zobowiązania wynikające z aneksu obejmują wykonanie dwóch odwiertów oraz - do wyboru przez spółkę - pozyskanie nowych danych sejsmicznych 3D dla 120 km2 lub wykonanie trzeciego odwiertu. Przedłużenie obowiązuje przez okres trzech lat od daty złożenia pierwotnego wniosku o przedłużenie, czyli od 28 maja 2015 r., podano również.

„Spółka natychmiast złoży wniosek o kolejne przedłużenie ze względu na opóźnienie w uzyskaniu zatwierdzenia" – zaznaczono również.

Spółka posiada 60% udział w Satu Mare. Właściciel pozostałych 40% udziałów zdecydował się nie uczestniczyć w procesie wnioskowania o przedłużenie. Na chwilę obecną sytuacja własnościowa wskazanych 40% jest niejasna ze względu na szczególne okoliczności w jakich znajduje się partner. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z partnerem, jak również z agencjami rządowymi - wliczając NAMR - aby zapewnić sobie ostateczne uzyskanie ww. udziałów, podano także.

Odkrycie Moftinu nastąpiło w ramach odwiertu Moftinu-1001 wykonanego w listopadzie 2014 r. , gdzie w marcu 2015 r. uzyskano w testach maksymalny przepływ na poziomie 7,4 MMcf/d i 19 bbl/d kondensatu niezależny ewaluator rezerw spółki przypisał 10,7 Bcfe obarczonych ryzykiem zasobów warunkowych 2C (12,9 Bcfe nie obarczonych ryzykiem) na koniec 2015 r., przypomniano w informacji.

„Spółka przeprowadziła szereg badań inżynieryjnych i wstępnych prac modelowych w odniesieniu do wymaganych obiektów powierzchniowych i odwiertów wydobywczych, które po uzyskaniu ostatecznego zatwierdzenia Aneksu będą mogły być teraz kontynuowane" – wskazano również.

Serinus zastrzega, że określenie BOE może być mylące, szczególnie jeżeli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji boe, gdzie 6 Mcf gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej, wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy, tłumaczy spółka.

„Wyniki testów mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych długoterminowych wyników produkcji i ostatecznych odkryć. Dane z testów zawarte w niniejszym dokumencie uważa się za wstępne, dopóki nie zostaną wykonane ostateczne analizy ciśnienia przepływu" – podsumowano w informacji.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.