Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grodno ze wzrostem sprzedaży i wyników w pierwszym kwartale 2022/23

Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno SA
Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno SA
Udostępnij

Zgodnie z szacunkami Zarządu, skonsolidowane przychody GRN (GRODNO) w pierwszym kwartale bieżącego roku obrotowego wyniosły 266,4 mln zł, rosnąc o 10% rdr. Przełożyły się na 13,7 mln zł EBITDA (+11% rdr) i 8,6 mln zł zysku netto (+4% rdr). Było to najlepsze pod kątem wyników otwarcie roku w historii Spółki.

W analizowanym okresie na wzrost wyników Spółki wpłynęła przede wszystkim wyższa sprzedaż w obszarach dystrybucji materiałów elektroinstalacyjnych, oświetlenia, automatyki budynkowej oraz rozwiązań dla przemysłu.

W pierwszym kwartale uwidoczniła się duża zaleta Grupy Grodno polegająca na szerokiej dywersyfikacji działalności. Pozwoliła na stabilny wzrost w warunkach spowolnienia rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych i jednocześnie na utrzymanie zakładanej rentowności EBITDA powyżej 5%. Pierwszy kwartał poprzedniego roku, podobnie jak cały poprzedni rok, był dla nas wyjątkowo dobry, dlatego utrzymanie dwucyfrowego tempa wzrostu to duże osiągniecie, potwierdzające skuteczność naszej strategii – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Zarząd zakłada utrzymanie dodatniej dynamiki wzrost wyników również w całym bieżącym roku obrotowym. Perspektyw rozwoju upatruje przede wszystkim w obszarach związanych z transformacją energetyczną, w tym w szczególności na rynku pomp ciepła.

W odniesieniu do rynku pomp ciepła możemy już mówić o boomie. Ma on olbrzymi potencjał wzrostu i chcemy zdecydowanie umocnić naszą pozycję w tej branży. Ponadto widzimy dobre perspektywy dla fotowoltaiki, w szczególności dla biznesu, a także dla pozostałych obszarów związanych z energooszczędnością. Na całym rynku elektrotechnicznym obecnie obserwujemy przyhamowanie, ale silnie koncentrujemy się na jego najbardziej atrakcyjnych obszarach, które będą rosnąć – dodał Prezes Andrzej Jurczak.

Przedstawione powyższej wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym 29 sierpnia 2022 r. mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+