Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Przegląd informacji ze spółek (2022-08-10)

Udostępnij
  • Według wstępnych wyników TOR (TORPOL) wypracował w pierwszym półroczu 2022 r. skonsolidowany zysk netto na poziomie 65,2 mln zł. >>> 
  • Znormalizowana EBITDA Grupy SNT (SYNEKTIK) zwiększyła się w III kwartale roku obrotowego 2021/2022 o 123%, do 7,1 mln zł. >>>
  • SMT (SIMTERACT) w drugim kwartale bieżącego roku osiągnął przychody na poziomie 2,14 mln zł. To prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku. >>>
  • W pierwszym półroczu 2022 r. Grupa BOS osiągnęła zysk netto w wysokości 83,9 mln zł wobec 6,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
  • Wyniki finansowe PLI (PLATIGE) za drugi kwartał 2022 r. oraz list zarządu. >>>
  • Zysk operacyjny CDA odnotowany w drugim kwartale 2022 roku wyniósł niemal 5,5 mln zł. Zysk netto był w tym okresie równy 4,5 mln zł. >>>
  • MTE (MTENERGIA) otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o mocy do 2,5 MW dla magazynu energii o pojemności 8 MWh. >>>