Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

W drugim kwartale Grupa Ferro miała 19 mln zł zysku netto

Udostępnij
  • przychody Grupy w 1H 2022 na poziomie 480 mln zł (+25% r/r), EBITDA 66,5 mln zł (+10% r/r), zysk netto w wysokości 40,7 mln zł (na porównywalnym poziomie r/r wobec zysku netto za 1H 2021 skorygowanego o wpływ zwrotu podatku)
  • dywersyfikacja geograficzna i produktowa pozwalająca na kontynuację strategii wzrostu:
    • ​dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach pomimo wysokiej bazy i wymagającego otoczenia
    • istotna kontrybucja segmentu „źródła ciepła” wydzielonego po przejęciu spółek TERMET i Tester do przychodów Grupy
  • udział sprzedaży zagranicznej przekraczający 54% sprzedaży Grupy
  • przygotowanie operacyjne i finansowe dalszego wzrostu sprzedaży i rozwoju oferty – celowo utrzymywany wyższy poziom kapitału obrotowego, a także inwestycje w logistykę i systemy IT
  • uchwała ZWZ dot. wypłaty dywidendy w wysokości 32,1 mln zł, tj. 1,51 zł na akcję – dzień wypłaty dywidendy ustalony na 14 października br.

Grupa FRO (FERRO), wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1H 2022 r. 480 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 25% w ujęciu rok do roku. Grupa kontynuuje pozytywne trendy z minionych kwartałów na wymagającym rynku, konsekwentnie realizując strategię: zwiększa sprzedaż w sposób organiczny oraz dzięki przejęciu nowego segmentu biznesowego. EBITDA w 1H 2022 wzrosła o 10% r/r, do 66,5 mln zł, a zysk netto wyniósł w omawianym okresie 40,7 mln zł i był na porównywalnym poziomie r/r, biorąc pod uwagę skorygowany o kwotę zwrotu podatku zysk netto za 1H 2021. W wynikach 1H 2022 widoczny jest wpływ wzrostu kosztów finansowych, związany w głównej mierze z wzrostem kosztów obsługi zadłużenia oraz ujemnych różnic kursowych. W samym 2Q 2022 Grupa wypracowała 224,2 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła 30,4 mln zł a zysk netto 19 mln zł

W 1H 2022 r. zarówno sprzedaż zagraniczna Grupy FERRO jak i sprzedaż na rynku polskim (będącą wypadkową wzrostu organicznego i osiągniętego dzięki przejęciu w 1Q'21 spółek TERMET i Tester) zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu wynoszące po +29%, do odpowiednio 219 mln zł i 260,8 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w 1H 2022 za ponad 54% przychodów Grupy. Spośród rynków zagranicznych najwyższą dynamikę przychodów w 1H 2022 odnotowały Węgry (+47% r/r) i Słowacja (+27%). Wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu mogły pochwalić się dwa największe rynki zagraniczne, czyli Rumunia i Czechy (odpowiednio +22% i +17%). Najmłodsze rynki Grupy obejmujące m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym „pozostałe”, zwiększyły przychody o 21% r/r, do 42 mln zł.

Konsekwentny wzrost sprzedaży to wynik dywersyfikacji geograficznej Grupy i strategicznego połączenia działalności organicznej w dotychczasowym obszarze (armatura instalacyjna i sanitarna) oraz rozpoczęcia działalności w segmencie źródeł ciepła w wyniku sfinalizowanego w lutym 2021 przejęcia spółek TERMET i Tester. W dotychczas wydzielanych segmentach Grupy sprzedaż rosła w wysokim tempie dwucyfrowym: armatura sanitarna +14% (do 224 mln zł), armatura instalacyjna +31% (do 153 mln zł), a w trzecim głównym segmencie - źródła ciepła - zwiększyła się do 94 mln zł (wobec 61,7 mln zł za okres 4 miesięcy konsolidacji przejętych spółek w 1H 2021).

- Wyniki 1H 2022 pokazują, że konsekwentna dywersyfikacja produktowa i geograficzna FERRO to właściwa strategia. Dzięki silnej i stale umacnianej pozycji Grupy w regionie CEE oraz postępującej kompleksowości oferty wahania sprzedaży w poszczególnych regionach czy segmentach wypłaszczają się, co pozwala nam rosnąć pomimo wysokiej bazy i wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Dobre relacje z partnerami biznesowymi i rozsądna polityka w zakresie kształtowania cenników oraz działania efektywnościowe pomagają nam w obronie marży, co jest utrudnione w warunkach niestabilnego otoczenia. Będziemy kontynuować rozwój naszej oferty w kierunku coraz większej kompleksowości i konsekwentnie zwiększać naszą obecność w segmencie szeroko pojętych ekologicznych źródeł ciepła, odpowiadając na bieżące i przewidując przyszłe rynkowe megatrendy. W niektórych obszarach rynku widzimy bardzo duży, niezaspokojony popyt i podejmujemy działania, aby mu sprostać, co jest wyzwaniem w związku z trudną dostępnością komponentów. Ostrożnie podchodzimy do tematów związanych z M&A, niemniej wymagająca sytuacja rynkowa również w tym obszarze może stworzyć dla nas biznesowe szanse. Kontynuujemy także zgodnie z planem inwestycje w IT i logistykę, których zakończenie pozwoli na uwolnienie dodatkowego potencjału w Grupie i jeszcze lepsze wykorzystanie sytuacji rynkowej oraz dalsze umacnianie pozycji FERRO. - informuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

- Sprawna logistyka – zarówno w rozumieniu pozyskiwania komponentów, jak i sprawnego zaopatrzenia naszych kontrahentów – to obecnie jeden z bardziej istotnych obszarów działalności biznesowej. Zwłaszcza, że koszty transportu i procesy logistyczne pozostają dużym wyzwaniem, a skala działalności FERRO konsekwentnie rośnie. Pokazaliśmy, że jesteśmy w tym obszarze skuteczni, ale jeśli myślimy o generowaniu tak znaczących obrotów i chcemy kontynuować rozwój – musimy inwestować. Budowa naszego centrum logistycznego w Rumunii postępuje zgodnie z planem - powinno ono być w pełni operacyjne w 2Q 2023. Magazyn będzie „wpięty” w nowy system ERP, który aktualnie implementujemy w Grupie. Na ukończeniu jest także hala magazynowo-produkcyjna w Znojmo. Kontynuujemy również inwestycje w rozwój mocy i optymalizację procesów produkcyjnych w spółce TERMET - mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

22 czerwca 2022 ZWZ FERRO, zgodnie z rekomendacją Zarządu, uchwaliło wypłatę 32,1 mln zł w formie dywidendy z zysku za rok 2021, co daje kwotę 1,51 zł na akcję. Dniem wypłaty dywidendy jest 14 października br.

- W tym roku, w związku przede wszystkim z inwestycjami w logistykę, rozwój mocy i IT, przewidujemy wyższy CAPEX w Grupie – szacujemy go na nieco ponad 30 mln zł. Jednocześnie, pod kątem tych inwestycji oraz w związku z rosnącą sprzedażą utrzymujemy odpowiedni poziom kapitału obrotowego i zapasów, kontynuując przy tym realizację polityki dywidendowej. Dokładamy wszelkich starań, aby rozsądnie podchodzić do zarządzania środkami finansowymi, godząc wszystkie te potrzeby, ale z dużą uwagą podchodzimy do utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi w środowisku wysokich stóp procentowych wyraźnie wzrosły – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

- Postępujący rozwój naszej oferty i poszerzenie jej w ub.r. o segment ekologicznych źródeł ciepła sprawia, że FERRO staje się podmiotem z coraz bardziej kompleksowym portfolio produktów dla domu, a także posiada doskonałą bazę inżynieryjno-produkcyjną do dalszego wzrostu w obszarze „zielonej” techniki grzewczej. Nasi kontrahenci i klienci doceniają fakt, że oferta FERRO stale ewoluuje w kierunku odpowiedzi na ich potrzeby w zakresie optymalnego gospodarowania zasobami. Z powodzeniem wykorzystujemy już synergie między dotychczasowymi segmentami działalności - armaturą sanitarną
i instalacyjną – i nowym obszarem działalności na rynku krajowym i mamy duże ambicje, aby powtórzyć tę strategię na rynkach zagranicznych. Spore nadzieje wiążemy także ze wzrostem obecności Grupy w szeroko pojętym segmencie profesjonalnym –
mówi Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży FERRO.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus