Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Berling, Dao, Arkton oraz Berling Development zamierzają ogłosić wezwanie na akcje Berlinga

Udostępnij

Spółki Berling, Dao, Arkton oraz Berling Development poinformowały o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji BRG (BERLING). Liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie to 6 593 173 akcji, czyli 37,57% kapitału zakładowego.

Cena po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje ma wynieść 4,45 zł za jedną akcję.

W celu ogłoszenia wezwania, akcjonariusze spółki podpisali porozumienie obowiązujące do końca 2023 r. lub do dnia, w którym akcje spółki zostaną wycofane z obrotu na GPW.

"Porozumienie dotyczy wspólnego nabywania akcji Spółki od jej pozostałych akcjonariuszy w szczególności w celu osiągnięcia przez Wzywających 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, także przy możliwym zastosowaniu przymusowego wykupu akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki (akcjonariuszy mniejszościowych), dzięki czemu Wzywający uzyskaliby możliwość zadecydowania o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym" - podano w komunikacie

Zgodnie z danymi z 29 czerwca 2022 r. Dao Sp. z o.o. była w posiadaniu 61,37% akcji Berling.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus