Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Transakcja M&A Alumetalu potencjalnie na koniec 1Q 2023 r. Zaliczka na poczet dywidendy możliwa jeszcze w 2022 r.

Udostępnij
  • Wniosek Norsk Hydro w Komisji Europejskiej będzie procedowany w ramach fazy drugiej, co oznacza przesunięcie możliwej transakcji M&A potencjalnie na koniec I kw. 2023 r.
  • Mając na względzie wyniki finansowe, na wniosek głównego akcjonariusza Zarząd Alumetalu rekomenduje wypłatę 3,3 zł zaliczki na dywidendę w grudniu br.

Jednym z warunków przedłużonego do 10 października br. wezwania na 100% akcji AML (ALUMETAL), jakie ogłosiła norweska Grupa Norsk Hydro, jest zgoda Komisji Europejskiej dla tej transakcji. W dniu 6 października 2022 roku Komisja Europejska rozpoczęła procedurę fazy drugiej rozpatrywania tego wniosku. Oznacza to przedłużenie terminu wydania decyzji o szacunkowy okres 90 dni roboczych, do 22 lutego 2023 r. Norsk Hydro oraz akcjonariusze posiadający 39% akcji Alumetalu (członkowie Zarządu i dwóch członków Rady Nadzorczej) podtrzymują wolę sfinalizowania transakcji i będą prowadzić dalsze rozmowy w oparciu o przedłużony okres wyłączności. Biorąc pod uwagę oferowaną w wezwaniu cenę 68,4 zł za jedną akcję Alumetalu, wartość potencjalnej transakcji szacowana jest na poziomie przekraczającym 1 mld zł. Akcjonariusze Alumetalu mogą liczyć też na zaliczkę dywidendy z zysku roku 2022.

- Alumetal wypracował wiodącą pozycję na europejskim rynku aluminiowych odlewniczych stopów wtórnych, dzięki czemu notuje nie tylko wzrost sprzedaży, ale również bardzo dobre wyniki finansowe. Sytuacja rynkowa i finansowa Grupy Alumetal jest bardzo mocna, a jej perspektywy na kolejne miesiące i kwartały oceniamy pozytywnie. Dlatego też po rozważeniu wniosku wiodącego akcjonariusza zdecydowaliśmy się na zaproponowanie wypłaty dywidendy zaliczkowej, która oczywiście tylko częściowo odzwierciedla wysokość możliwej całościowej dywidendy za rok 2022 – wskazuje Agnieszka Drzyżdżyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

Spółka wypłaciła w lipcu br. blisko 106 mln zł dywidendy z zysku roku 2021 (6,8 zł na akcję). W pierwszej połowie 2022 roku Grupa Alumetal zanotowała 157 mln zł wyniku EBITDA (+33% rdr) i ponad 114 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto (+30% rdr) przy prawie 1,8 mld przychodów. Z kolei w okresie ostatnich raportowanych czterech kwartałów Grupa Alumetal zanotowała 253 mln zł wyniku EBITDA i 175 mln zł znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto. Publikacja wstępnych wyników Grupy Alumetal za III kw. 2022 r. planowana jest 20 października br.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus