Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Listopadowa dziesiątka, czyli inwestycyjne typy BNP Paribas BM

Udostępnij

Po miesięcznej przerwie portfel BNP Paribas BM wraca do tradycyjnego, dziesięcioskładnikowego układu. Nietypowy element czai się natomiast w innym miejscu, zestawienia nie opuściła bowiem żadna spółka. Co prowadzi do prostej konkluzji, że na listopad specjaliści przygotowali jedną nowość. W tej roli Alumetal.

 

Po sierpniu i wrześniu zamkniętych sporo pod kreską, WIG odrobił w październiku nieco strat, zamykając miesiąc na solidnym plusie. Nie inaczej było w przypadku portfela BNP Paribas BM, który chociaż nie pobił szerokiego rynku, to radził sobie w tym czasie całkiem nieźle. Sześć z dziewięciu wytypowanych przez specjalistów spółek przyniosło w październiku (wirtualny) zysk, a niewątpliwą gwiazdą miesiąca okazały się akcje XTB (+35%), czego przyczyn można upatrywać w opublikowanych szacunkowych wynikach za trzeci kwartał.   

„Wstępne wyniki spółki uzyskane za 3Q’22 oceniamy pozytywnie. (…) Pozytywnie postrzegamy wzrost liczby nowych klientów w 3Q, która wyniosła 45 tys. wobec planu spółki wynoszącego 40 tys. oraz kontynuacja wzrostu średniej liczby aktywnych klientów – 152 tys., co jest najwyższym wynikiem od rozpoczęcia pandemii. Uzyskany wynik był drugim najwyższym w historii, a jego źródła upatrywać można w zwiększonej zmienności na rynkach finansowych spowodowanych spowolnieniem wywołanym przez pandemię oraz zaostrzanie polityki pieniężnej przez banki centralne, a także wojnę w Ukrainie. Powyższa sytuacja powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki XTB w nadchodzących okresach” – zaznaczyli analitycy BNP Paribas BM

Publikacja większości raportów za zakończony we wrześniu kwartał jednak dopiero przed nami. Terminy publikacji są dostępne w Kalendarium (szczególnie obficie zapowiada się oczywiście dopiero koniec miesiąca). A tymczasem główny bohater listopadowego portfela, czyli AML (ALUMETAL).

Spółka wraca do zestawienia po kilkumiesięcznej przerwie, która przypadła na czas trwania wezwania ogłoszonego Norsk Hydro. Przypadek? Możliwe, zespół BNP Paribas BM zdecydował się sprzedać akcje niemal miesiąc przed jego ogłoszeniem w związku z realizacją zysków po dobrych wynikach za 4Q’21. Teraz spółka wraca do portfela w związku z oczekiwaną kontynuacją dobrych wyników w drugiej połowie roku. Ale nie tylko.

„Wzrasta zainteresowanie aluminium wtórnym z uwagi na malejącą podaż aluminium pierwotnego, politykę klimatyczną EU przy jednocześnie rosnących cenach energii, poprawę sytuacji w sektorze automotive oraz potrzebę skracania łańcucha dostaw w wyniku ryzyka geopolitycznego. (…) Historycznie Alumetal wychodził z mocniejsza pozycją z okresów o trudnych warunkach rynkowych (niska baza kosztowa, większa elastyczność operacyjna, najnowsza technologia, mocny bilans, AML beneficjentem napędów alternatywnych)” - uzasadniają

Analitycy zaznaczyli jednocześnie, że zakładają utrzymanie wypłaty dywidendy przez Alumetal na poziomie 70% znormalizowanego zysku netto (szacowany poziom DY powyżej 10%). Natomiast w przypadku ponowienia wezwania przez Norsk Hydro oczekują stosownej premii oddającej poprawę otoczenia oraz wyników finansowych spółki w ostatnim roku.

Pozostała część portfela nie ulega zmianie. Znajdujące się w nim spółki to w dalszym ciągu ACP (ASSECOPOL), APR (AUTOPARTN), BDX (BUDIMEX), EUR (EUROCASH), LVC (LIVECHAT), PEN (PHOTON), PLW (PLAYWAY) oraz SLV (SELVITA).

 

Aktualny zestaw spółek oraz zmianę portfela w czasie możesz na bieżąco monitorować obserwując publiczny portfel Dziesiątka BNP Paribas BM.

spółka zmiana m/m komentarz
ACP (ASSECOPOL) "Obecna wycena spółki implikuje ok. 20% potencjału wzrostowego względem konsensusu rynkowego, a relatywna wycena wskaźnikowa wskazuje na dyskonto względem historycznej średniej"
AML (ALUMETAL) "Oczekiwana kontynuacja dobrych wyników również w 2H22, mimo niesprzyjających warunków rynkowych, które wg Zarządu ulegają poprawie co widać w nowych zamówieniach"
APR (AUTOPARTN) "Wcześniej otoczenie pandemii a obecnie niepewność geopolityczna sprzyja utrzymaniu wcześniejszych trendów na rynku aftermarket , co przy mocnym bilansie oraz dalszej intensyfikacji sprzedaży zagranicznej będzie wsparciem wyników w najbliższych kwartałach"
BDX (BUDIMEX) "Wysoka ekspozycja na inwestycje publiczne może być istotnym czynnikiem sprzyjającym w otoczeniu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego, które jednocześnie powinno przynieść stabilizację kosztów materiałów oraz płac"
EUR (EUROCASH) "Zgodnie z oczekiwaniami spółki rosnąca inflacja w obszarze żywności i napojów będzie stopniowo przekładać się na dalsze przyspieszanie tempa wzrostu sprzedaży, co zrealizowało się w drugim kwartale i będzie kontynuowane w kolejnych okresach"
LVC (LIVECHAT) "W 3Q spółka podniosła cenę pakietu Starter z 16 USD do 20 USD. Ponadto wyniki spółki będą wspierane przez aprecjację dolara amerykańskiego w ostatnim okresie"
PEN (PHOTON) "Ostatnia korekta wywołana emisją obligacji uatrakcyjniła wycenę. Począwszy od 3Q21 wsparciem wyników są dwie elektrownie uruchomione w Australii o mocy 14,6 MWp, które w dłuższym terminie powinny wygładzić również sezonowość wyników"
PLW (PLAYWAY) "Korzyścią dla spółki jest (…) rosnący kurs USD/PLN. W 2023r. oczekiwane jest wydanie gry House Flipper 2, czyli jednej ze sztandarowych produkcji dewelopera"
SLV (SELVITA) "Spółka konsekwentnie rozwija swój biznes, co potwierdziły wyniki za 2Q'22. Spółka pokazała znaczący wzrost backlogu, który wynosi około 360 mln, co przekłada się na wzrost o 32% w ujęciu r/r"
XTB "Pozytywnie postrzegamy wzrost liczby nowych klientów w 3Q, która wyniosła 45 tys. wobec planu spółki wynoszącego 40 tys. oraz kontynuacja wzrostu średniej liczby aktywnych klientów – 152 tys., co jest najwyższym wynikiem od rozpoczęcia pandemii"
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+