Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Akcjonariusze AB zdecydują o dywidendzie i skupie akcji

Udostępnij

20 mln zł dywidendy oraz zwiększenie o 95 mln zł kapitału rezerwowego na skup akcji własnych w celu umorzenia znajdują się w propozycjach uchwał na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 grudnia br. Podsumuje ono rok finansowy 2021/2022, w którym Grupa AB wypracowała kolejne rekordowe wyniki - ponad 151 mln zł zysku netto (+22% rdr) i 231 mln zł wyniku EBITDA (+27% rdr) przy 14 mld zł sprzedaży (wzrost o 1 mld zł).

- Mamy za sobą bardzo udany rok finansowy oraz widzimy dalsze pozytywne perspektywy rynkowe. Realizujemy więc zapowiedzi bezpośredniego dzielenia się sukcesem z akcjonariuszami, zarówno w formie dywidendy, jak również kontynuowanego skupu akcji własnych. Priorytetem pozostaje dla nas bezpieczeństwo rozwoju działalności operacyjnej, ostrożność w wydawaniu gotówki, co jest wpisane w DNA Grupy AB. Mamy ambicję, aby godzić te dwie perspektywy – mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu ABE (ABPL), największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE.

- Proponujemy dywidendę w wysokości 1,25 zł na akcję, co oznacza wzrost o 25% wobec dywidendy sprzed roku. Jednocześnie oportunistycznie proponujemy podwyższenie kwoty skupu akcji własnych do ponad 111 mln zł, co uzbroi zarząd w większe możliwości działania w interesie akcjonariuszy w tym zakresie. Jesteśmy świadomi wartości fundamentalnej akcji AB – dodaje Prezes Przybyło.

Trwający obecnie skup akcji własnych AB jest przewidziany do 20 grudnia 2023 roku i zakłada zakup akcji za ponad 16 mln zł w przedziale 1-79 zł za walor. Potencjalne zwiększenie puli środków do ponad 111 mln zł byłoby przesłanką do możliwej zmiany formy nabywania akcji własnych, gdyby wystąpiła taka potrzeba.

- Dotychczas, z racji relatywnie niedużej skali środków przeznaczonych na buy-back, nasze możliwości reagowania na sytuację rynkową były ograniczone. Potencjalne zwiększenie skali skupu uzasadniłoby użycie innych form skupu akcji własnych niż zakupy w trakcie sesji giełdowych, gdyby Zarząd uznał, że jest to uzasadnione, oczywiście przy zachowaniu pełnej przejrzystości i równych warunków dla wszystkich akcjonariuszy – wskazuje Krzysztof Kucharski, Członek Zarządu ds. korporacyjnych i prawnych w AB S.A.

Trwający obecnie okres zamknięty dla prowadzenia skupu akcji własnych skończy się wraz z publikacją raportu okresowego za III kw. 2022 roku (I kw. roku finansowego 2022/2023), co jest zaplanowane na 20 listopada br.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+