Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Pekabex poprawia wyniki

Udostępnij

Lider budownictwa systemowego może pochwalić się rekordowymi wynikami, jakie wypracowuje w tym roku na trudnym rynku. Blisko 20-proc. wzrost przychodów przełożył się na prawie 44-proc. poprawę na poziomie wyniku EBITDA.

Po trzech kwartałach 2022 roku skonsolidowane przychody PBX (PEKABEX) wzrosły r/r o blisko 20 proc. i wyniosły 1,26 mld zł. Jeszcze mocniej rosły zyski - EBITDA sięgnęła 90,2 mln zł (+43,8 proc. r/r), a EBIT wyniósł 69,7 mln zł (+38,5 proc. r/r). Na czysto Grupa zarobiła 48,6 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 58,4 proc. Na koniec września br. stan środków pieniężnych wynosił 149,6 mln zł (+107,6 proc. r/r). Grupa posiada też wysoki, dobrze zdywersyfikowany backlog wynoszący 1,06 mld zł.

W okresie styczeń – wrzesień 2022 r. produkcja prefabrykatów wyniosła rekordowe 205 723,1 m³, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było to 197 770,4 m³. Przychody w segmencie realizacji kontraktów - prefabrykacji wzrosły r/r o 168,5 mln zł, a w segmencie realizacji kontraktów – usługi budowlane o 48,2 mln zł r/r.

- Dzięki wytężonej pracy całej naszej kadry po raz kolejny osiągnęliśmy rekordowe wyniki. Strategia dywersyfikacji Grupy Pekabex pozwala nam wykorzystywać koniunkturę, zarówno jako podwykonawca - producent elementów prefabrykowanych, w tym konstrukcji obiektów magazynowych, przemysłowych oraz mieszkaniowych, ale też z sukcesem działać na rynku jako generalny wykonawca, a także jako deweloper, realizując projekty mieszkaniowe na własny rachunek. Systematycznie zwiększamy skalę działalności na rynkach zagranicznych. Sprzedaż na rynku niemieckim i skandynawskim stanowi już ponad 1/4 naszych przychodów. Podzielam pogląd niektórych ekonomistów, prognozujących wyhamowanie wzrostu gospodarczego, co będzie miało negatywne przełożenie na sektor budowlany. Jesteśmy jednak dobrze przygotowani, by z powodzeniem radzić sobie na wymagającym rynku – podkreśla Robert Jędrzejowski, prezes zarządu Pekabex SA.

Grupa zamierza nadal pracować nad rozwojem oferty produktowej, w tym nad produktami bardziej złożonymi technologicznie, o wyższej marżowości.

- Widzimy duży potencjał w inwestycjach w nowoczesne linie technologiczne i automatyzację procesów, co znacząco zwiększa jakość i wydajność produkcji. Grupa wykorzystuje pojawiające się szanse rynkowe, m.in. poprzez oferowanie kompleksowej obsługi, również w formule generalnego wykonawstwa w zakresie prefabrykacji (tj. projekt, doradztwo, produkcja, dostawa i montaż). Ma to szczególne znaczenie przy dużych projektach. Naszym atutem jest także posiadanie pięciu zakładów produkcyjnych w Polsce i jednego w Niemczech, co pozwala wyraźnie zoptymalizować koszty transportu – wskazuje prezes zarządu Pekabex SA.

Niezależnie od wymagającego otoczenia, produkty Pekabeksu, głównie w zakresie konstrukcji prefabrykowanych pod obiekty halowe i mieszkaniowe, nadal powinny zyskiwać w zakresie konkurencyjności cenowej. Dzięki m.in. dużym możliwościom automatyzacji procesów w fabrykach Pekabeksu, co jest bardzo trudne na placach budów, udział kosztów pracy jest mniejszy, przekładając się finalnie na niższy koszt samej konstrukcji jak i obiektu. Zastosowanie technologii prefabrykacji pozwala również na wypracowanie standardu poszczególnych elementów z zachowaniem ich najwyższej jakości, co przekłada się na powtarzalność rozwiązań architektonicznych, technicznych i organizacyjnych. To wszystko wpływa na skrócenie cyklu operacyjnego, a więc i wzrost wskaźnika rentowności inwestycji deweloperskich. Ważnym czynnikiem, ograniczającym działalność wielu branż, jest obecnie cena energii. Warto więc podkreślić, iż produkcja ciężkich prefabrykatów betonowych nie należy do szczególnie energochłonnych procesów, wobec czego wzrost kosztów energii nie powinien znacząco negatywnie wpływać na rozwój rynku.

W długiej perspektywie szansą dla rozwoju prefabrykacji są również inwestycje infrastrukturalne w obszarze rozbudowy krajowej sieci kolejowej. Mają one być współfinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) i Programu „Łącząc Europę” CEF (Connecting Europe Facility) 2021-2027.

Zarząd Pekabeksu ma świadomość postępujących zmian klimatu i ich skutków, jak również istotnej roli biznesu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Ze względu na wagę kwestii klimatycznych Grupa Pekabex przyjęła i wdraża Politykę Klimatyczną.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+